IN9200 – Avansert digital systemkonstruksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en grundig dekning av systematisk utvikling, simulering, syntese av avanserte digitale System-on-Chip (SoC) integrerte kretser med vekt på FPGA-teknologi (Field Programmable Gate Array). Lab-oppgaver gir praktisk erfaring i hvordan SoC design simuleres og implementeres i FPGA-hardware.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du:

  • ha dyptgående kunnskap om utvikling av digitale integrerte kretser. Det legges vekt på FPGA-teknologi, men de fleste designteknikker kan også brukes på ASIC-teknologi.
  • være kjent med de nyeste metodene for design av System-on-Chip (SoC), inkludert avansert funksjonell verifisering, høynivåsyntese og delvis rekonfigurasjon av FPGA.
  • lære fordeler og ulemper ved forskjellige designmetoder for å løse et problem.
  • kunne bruke utviklingsverktøy, samt å utvikle og feilsøke i SoC kretser i FPGA-teknologi.
  • kunne utføre avansert simulering og syntese av digitale systemer
  • kunne utføre avanserte implementasjon og analyse-teknikker
  • kunne anvende alternative og kompletterende metoder for design og verifikasjon av SoC. Det vil være lab-oppgaver som vil gi praktisk erfaring med disse metodene.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Erfaring med digital integrert kretsdesign, VHDL og FPGA-teknologi (f.eks. fra IN3160 – Digital systemkonstruksjon ) er sterkt anbefalt.

Overlappende emner

Undervisning

Inntil 4 forelesningstimer/gruppetimer per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske labøvelser. 

PhD-varianten av emnet vil ha utvidet pensum sammenlignet med hovedemnet og gjennomføring av obligatoriske labøvelser som kan være mer omfattende enn i hovedemnet. 

Eksamen

Muntlig eksamen. Alle obligatoriske øvelser må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN5200 – Avansert digital systemkonstruksjon, INF5430 – Advanced digital systems design (videreført)INF9430 – Advanced digital systems design (videreført)

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. jan. 2021 22:18:23

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)