IN9230 – Elektrisk støy - beregning og mottiltak

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Tettere integrasjon, mindre størrelser, høyere frekvenser og mer elektronikk fører til at elektrisk støy er en voksende utfordring for all elektronikkonstruksjon. Emnet dekker koblingsstøy (interferens) og komponentstøy (intern egenstøy). Kurset omfatter både analog og digital kretskonstruksjon fra integrert kretskonstruksjonsnivå til kretskort og valg av kabler og strømforsyning.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du:

  • ut fra målinger kunne anslå sannsynlig type støykilde
  • kjenne til støykilder i forskjellige typer komponenter
  • kunne analysere og vurdere støyegenskapene til forskjellige vanlige kretsarkitekturer
  • kunne analysere og vurdere støyegenskapene ved utlegg av integrerte kretser og kretskort.
  • kjenne til støyegenskaper til vanlige kabler og strømforsyninger.
  • kjenne til de vanligste EMC standarder

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver, INF3400 – Digital nanoelektronikk (nedlagt), INF3410 – Analog mikroelektronikk (nedlagt) og INF4420 – Prosjekter i analog/mixed-signal CMOS konstruksjon (nedlagt)

Overlappende emner

Undervisning

To timer forelesning per uke. I tillegg enkelte uker med 1-2 timer med øvelser, labforberedelse osv.

Fire obligatoriske øvelser som delvis består av simuleringsoppgaver som kan gjøres på private pc-er og delvis laboppgaver som utføres på målelab. Alle øvelser må godkjennes.

Obligatorisk oppmøte første forelesning hvis ikke annet er avtalt med foreleser.

Eksamen

Muntlig eller skriftlig eksamen avhengig av antall påmeldte. Alle obligatoriske øvelser må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN5230 – Elektrisk støy - beregning og mottiltak, INF5460 – Elektrisk støy - mottiltak og beregning (videreført)INF9460 – Electronic noise - counteractions and calculations (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. nov. 2020 04:17:01

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)