IN9240 – Design av CMOS RF-integrete kretser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet fokuserer på konstruksjon av CMOS RF-kretser og systemer. Det gis en grunnleggende innføring i RF kretser (matching, støy og forvrengning) med fokus på design og analyse av CMOS RF kretser som filtre (passive), forsterkere (LNA, PA), miksere, oscillatorer (VCO, ILO) og faselåste sløyfer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

  • forstå RF kretsteori og design
  • konstruere og analysere RF kretser i CMOS
  • simulere og modellere RF kretser med avanserte verktøy som Cadence og ADS
  • forstå matching, støy og forvrengning i RF IC konstruksjon
  • måle opp og karakterisere RF kretser i lab

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

INF4420 – Prosjekter i analog/mixed-signal CMOS konstruksjon (nedlagt), INF3410 – Analog mikroelektronikk (nedlagt)/INF4411 – Analog mikroelektronikk (nedlagt), FYS3220 – Lineær kretselektronikk

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over ett semester og har 2 timer forelesning og 2 timer regneøvelser per uke. Videre skal det gjennomføres en prosjektoppgave med inntil 3 innleveringer. Prosjektet gjennomføres i grupper på maksimalt 2 studenter. Prosjektet må innleveres til oppgitte tidsfrister og de to første innleveringene vurderes med bestått/ikke bestått. Øvelser fra tidligere kurs godkjennes ikke.

Eksamen

Siste prosjektinnlevering må leveres innen oppsatt frist. Prosjektrapport blir gradert og teller hver 40% av endelig karakter. Avsluttende eksamen teller 60% og avholdes muntlig eller skriftlig (4 timer) avhengig av antall studenter.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2022 19:18:03

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk