IN5240 – Design av CMOS RF-integrerte kretser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på konstruksjon av CMOS RF-kretser og systemer. Det gis en grunnleggende innføring i RF kretser (matching, støy og forvrengning) med fokus på design og analyse av CMOS RF kretser som filtre (passive), forsterkere (LNA, PA), miksere, oscillatorer (VCO, ILO) og faselåste sløyfer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

  • forstå grunnleggende RF kretsteori og design
  • konstruere og analysere utvalgte RF kretser i CMOS
  • simulere og modellere RF kretser med avanserte verktøy som Cadence og ADS
  • forstå matching, støy og forvrengning i RF IC konstruksjon
  • måle opp og karakterisere RF kretser i lab

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over ett semester og har 2 timer forelesning og 2 timer regneøvelser per uke. Videre skal det gjennomføres en prosjektoppgave med inntil 3 innleveringer. Prosjektet gjennomføres i grupper på maksimalt 2 studenter. Prosjektet må innleveres til oppgitte tidsfrister og de to første innleveringene vurderes med bestått/ikke bestått. Øvelser fra tidligere kurs godkjennes ikke.

Eksamen

Siste prosjektinnlevering må leveres innen oppsatt frist. Prosjektrapport blir gradert og teller hver 40% av endelig karakter. Avsluttende eksamen teller 60% og avholdes muntlig eller skriftlig (4 timer) avhengig av antall studenter.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN9240 – Design av CMOS RF-integrerte kretser

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk