IN5240 – Design av CMOS RF-integrete kretser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet fokuserer på konstruksjon av CMOS RF-kretser og systemer. Det gis en grunnleggende innføring i RF kretser (matching, støy og forvrengning) med fokus på design og analyse av CMOS RF kretser som filtre (passive), forsterkere (LNA, PA), miksere, oscillatorer (VCO, ILO) og faselåste sløyfer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

  • forstå grunnleggende RF kretsteori og design
  • konstruere og analysere utvalgte RF kretser i CMOS
  • simulere og modellere RF kretser med avanserte verktøy som Cadence og ADS
  • forstå matching, støy og forvrengning i RF IC konstruksjon
  • måle opp og karakterisere RF kretser i lab

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

INF4420 – Prosjekter i analog/mixed-signal CMOS konstruksjon (nedlagt), INF3410 – Analog mikroelektronikk (nedlagt)/INF4411 – Analog mikroelektronikk (nedlagt), FYS3220 – Lineær kretselektronikk

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over ett semester og har 2 timer forelesning og 2 timer regneøvelser per uke. Videre skal det gjennomføres en prosjektoppgave med inntil 3 innleveringer. Prosjektet gjennomføres i grupper på maksimalt 2 studenter. Prosjektet må innleveres til oppgitte tidsfrister og de to første innleveringene vurderes med bestått/ikke bestått. Øvelser fra tidligere kurs godkjennes ikke.

Eksamen

Siste prosjektinnlevering må leveres innen oppsatt frist. Prosjektrapport blir gradert og teller hver 40% av endelig karakter. Avsluttende eksamen teller 60% og avholdes muntlig eller skriftlig (4 timer) avhengig av antall studenter.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2021 13:20:18

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk