IN9270 – Numeriske metoder for partielle differensiallikninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i konstruksjon, analyse (både teoretisk og empirisk), og programmering av differanse- og elementmetoder for å løse differensiallikninger. I tillegg omfatter emnet også verifikasjon og programvaretesting for disse numeriske metodene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du til noen av de vanligste differensiallikningene.
  • behersker du de grunnleggende stegene i konstruksjon og anvendelse av differanse- og elementmetodene til enkle, representative eksempler av differensiallikninger og er i stand til å anvende differanse- og elementmetodene til mer avanserte eksempler av differensiallikninger.
  • har du god kunnskap om programmeringsteknikker for implementasjon av differanse- og elementmetoder i enkle 1D tilfeller, og for bruk av utvalgte programvarer i enkle 2D og 3D tilfeller.
  • har du god kunnskap om teoretisk og empirisk analyse av differanse- og elementmetodene for nøyaktighet og stabilitet.
  • har du god kunnskap om verifikasjon og programvaretesting av differanse- og elementmetodene.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

MAT1120 – Lineær algebra og IN1010 – Objektorientert programmering

Undervisning

2 timer forelesninger per uke.

2 timer gruppeøvelser per uke. Kombinasjon av to typer gruppeøvelser.

  • ikke-obligatoriske øvelser som er gjennomgått av gruppelærer
  • små obligatoriske regne- eller programmeringsøvelser som studentene må levere på forhånd, og som rettes av studentene selv i små grupper i gruppetimen under veiledning av gruppelærer

Emnet har to større obligatoriske prosjekter. Disse vil ha flere spørsmål enn tilsvarende prosjekter i master-varianten av emnet.

Hver student må få godkjent begge prosjektene, pluss minst 3 av de små obligatoriske øvelsene. (Alle obligatoriske prosjektene og øvelsene må være godkjent i samme semesteret.)

Tidligere godkjente prosjekter og øvelser er gyldige i 2 år.

 

Eksamen

Muntlig eller skriftlig eksamen avhengig av antall påmeldte. Begge de to større obligatoriske prosjekter pluss minst 3 av de små obligatoriske øvelsene må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. Alle obligatoriske prosjektene og øvelsene må være godkjent i samme semesteret.

Hjelpemidler

Kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: 

IN5270 – Numeriske metoder for partielle differensiallikninger, INF5620 – Numeriske metoder for partielle differensiallikninger (videreført)INF9620 – Numerical methods for partial differential equations (videreført), IN-NMFPD

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk