Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi kunnskap om ulik bruk av parallellitet på en multicore datamaskin og særlig gi innsikt i hvordan og når man i Java kan utvikle parallelle programmer som kan bli klart raskere eller enklere enn et sekvensielt program som løser det samme problemet.

Hva lærer du?

Etter emnet vil du:

  • Ha god kjennskap til basal trådprogrammering i Java og bruk av sentrale komponenter i java.util.concurrent
  • Vite hvilke nye vansker parallelle programmer med tråder gir og hvordan disse kan løses.
  • Beherske teknikker for å omforme en sekvensiell algoritme til en effektiv
    parallell algoritme.
  • Kunne lage flere ulike parallelle løsninger på et problem og vurdere effektiviteten til disse.
  • Kunne ta eksekveringstider på programmer og bestemme eventuelle hastighetsforbedringer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført) (eller INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)) og INF1010 – Objektorientert programmering (videreført)

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Ingen

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer øvelser per uke.

Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen. Obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Arrangeres siste gang vår 2019 og vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk