INF4420 – Prosjekter i analog/mixed-signal CMOS konstruksjon

Kort om emnet

Emnet vil gi nødvendig kunnskap og ferdigheter for å konstruere analoge og "mixed-signal"  integrerte kretsmoduler med moderne programverktøy. Hovedfokus i emnet vil være komplekse systemer som dataomformere (A/D, D/A) og faselåste sløyfer (PLL). Det vil bli gitt en innføring i CMOS-teknologi og metoder for å implementere passive komponenter som motstander, kondensatorer og spoler. I tillegg vil matching, optimalisering og støyskjerming være viktige aspekter. Gjennomføring av prosjektoppgaver vil stå sentralt i undervisningen.

Hva lærer du?

Å gi studentene nødvendige ferdigheter for å kunne konstruere en integrert ""mixed-signal"" krets i CMOS ved hjelp av moderne designverktøy.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Det er anbefalt at man har tatt INF1400 – Digital teknologi (nedlagt) /INF130.

Emnet bygger på INF3400 – Digital nanoelektronikk (nedlagt) / INF4400 – Digital mikroelektronikk (nedlagt) /IN 241 og INF3410 – Analog mikroelektronikk (nedlagt) /4410.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesning og 2 timer øvelse per uke. Noe av undervisningen vil bli gitt i form av veiledning på terminalstue/lab. Det kreves gjennomføring av obligatoriske øvelser. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Individuell vurdering av prosjektoppgave (ca 40%) med innlevering i midten av semesteret. Avsluttende muntlig/skriftlig 4 timers eksamen (ca 60%). Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF3420.

Hjelpemidler til eksamen

Alle skrevne og trykte hjelpemidler tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2022 01:25:11

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2022

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)