ITLED4320 – Uangripelige IT-systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Modelleringsteknikkene som blir gjennomgått har lenge vært benyttet ved design av sanntidssystemer og andre distribuerte systemer. Vi konsentrerer oss om systemer av samhandlende aktører og modellerer i UML. Sekvensdiagrammer i UML står sentralt som notasjon for intuitiv og formell beskrivelse av samhandlingsmønstre. Emner som inngår er:

 • teoretisk fundament for UML
 • grunnleggende raffineringsbegreper i en UML kontekst
 • modularitet ved hjelp av kontrakts-orientert spesifikasjon
 • modellbasert sikkerhetsrisikoanalyse

Hva lærer du?

Etter å ha tatt ITLED4320 kan du:

 • lage programvare som er lett å analysere med hensyn på sikkerhet og pålitelighet samtidig som den er lett å vedlikeholde
 • forstå hvordan praktisk programvareutvikling kan ha nytte av teorier om tilstandsmaskiner, raffinering, sikkerhetsrisikoanalyse, formell argumentasjon og modularitet
 • gjennomføre en enkel sikkerhetsrisikoanalyse

Opptak til emnet

Dersom emnet skal inngå i masterprogrammet IT og ledelse, er det krav om to års relevant arbeidserfaring innen IT.

Søk om opptak

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Søk om opptak

Dersom emnet skal inngå i masterprogrammet IT og ledelse, er det krav om to års relevant arbeidserfaring innen IT.

Det kan være nyttig med kunnskaper innen modellering og innen formelle teknikker, men det er ikke noen nødvendighet.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen er fordelt utover semesteret, se "Samlinger høsten 2020" for nærmere informasjon.

Obligatoriske oppgaver gjennomføres mellom undervisningsukene. Kurset er delt i tre bolker med fokus på henholdsvis modellering, raffinering og sikkerhetsanalyse og det er en obligatorisk oppgave per del som må bestås.

Eksamen

4 timers avsluttende, skriftlig digital eksamen som teller 100%.

Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver. Obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Hjelpemidler til eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpmidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2020 00:17:58

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)
Kursavgift

25 000,- (inkluderer kaffe/te og frukt/kake. Lunch alle dager, samt 3 retters middag den ene dagen.)

Dersom man må ta opp igjen eksamen tilfaller en ekstra avgift på 10% av kursavgiften.

Søk opptak

Søknadsfrist 1. sep. 

Samlinger 2020 høst:

 • 8.-9. sep. Program
 • 22. sep.
 • 20 okt.
 • 11. nov. 

Kontakt

Administrativt

Thomas Bertelsen
itogledelse@ifi.uio.no
22 84 09 55

Programansvarlig for master i IT og ledelse

Knut Rolland, knutr@ifi.uio.no
Førsteamanuensis, Institutt for informatikk