Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Modelleringsteknikkene som blir gjennomgått har lenge vært benyttet ved design av sanntidssystemer og andre distribuerte systemer. Vi konsentrerer oss om systemer av samhandlende aktører og modellerer i UML. Sekvensdiagrammer i UML står sentralt som notasjon for intuitiv og formell beskrivelse av samhandlingsmønstre. Emner som inngår er:

  • teoretisk fundament for UML
  • grunnleggende raffineringsbegreper i en UML kontekst
  • modularitet ved hjelp av kontrakts-orientert spesifikasjon
  • modellbasert sikkerhetsrisikoanalyse

Hva lærer du?

Etter å ha tatt ITLED4320 kan du:

  • lage programvare som er lett å analysere med hensyn på sikkerhet og pålitelighet samtidig som den er lett å vedlikeholde
  • forstå hvordan praktisk programvareutvikling kan ha nytte av teorier om tilstandsmaskiner, raffinering, sikkerhetsrisikoanalyse, formell argumentasjon og modularitet
  • gjennomføre en enkel sikkerhetsrisikoanalyse

Opptak og adgangsregulering

Generell studiekompetanse

Søk om opptak

Dersom emnet skal inngå i masterprogrammet IT og ledelse, er det krav om to års relevant arbeidserfaring innen IT.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Det kan være nyttig med kunnskaper innen modellering og innen formelle teknikker, men det er ikke noen nødvendighet.

Overlappende emner

Undervisning

Kveldsundervisning fire uker i løpet av semesteret. Hver uke består av fire kvelder med tre timer undervisning per kveld. Obligatoriske oppgaver gjennomføres mellom undervisningsukene. Kurset er delt i tre bolker med fokus på henholdsvis modellering, raffinering og sikkerhetsanalyse og det er en obligatorisk oppgave per del som må bestås.

Eksamen

4 timers avsluttende, skriftlig digital eksamen som teller 100%.

Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver. Obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Hjelpemidler

Alle trykte og skrevne hjelpmidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN5130 – Uangripelige IT-systemer/INF5150 – Uangripelige IT-systemer (videreført)/INF9150 – Unassailable IT-systems (videreført)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Søknad

Søk opptak

Søknadsfrist: 17.08.18

Samlingsdatoer 2018:

27.08-30.08

17.09-20.09

15.10-18.10

12.11-15.11

Kl 17:00-20:00 alle dager.

 

Ved for få påmeldte kan emnet utsettes/avlyses. Dette avgjøres kort tid etter søknadsfristen

Eksamen

Hver høst

Dersom man må ta opp igjen eksamen tilfaller en ekstra avgift på 10% av kursavgiften.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Kursavgift

30 000,-