Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en innføring i lineær optimering samt anvendelser av disse feltene. Det behandler grunnleggende teori og metoder ved: konvekse mengder, polyedre, systemer av lineære ulikheter, lineær programmering, simpleks metoden og dualitet.

Hva lærer du?

Målet med kurset er at studentene skal:

  • ha kjennskap til grunnleggende optimering
  • kunne formulere og løse praktiske lineære optimeringsproblemer (LP)
  • kjenne til simpleksalgoritmen og visse andre algoritmer for LP
  • kjenne ulike matematiske aspekter ved lineær optimering
  • kjenne til dualitet, og anvendelser i bl.a. spillteori og optimering i nettverk (grafer)

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus /MAT 100, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra /MAT 110, MAT1120 – Lineær algebra /MAT 120 og MAT-INF1100 – Modellering og beregninger /MAT 100.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer oppgavegjennomgåelse per uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Generelle opplysninger om eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilsynssensor for emnet er Trond Steihaug.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF-MAT4370 - Lineær optimering og MOD233.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)