IN-KJM1900 – Introduksjon i programmering for kjemikere

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i programmering med programmeringsspråket Python. Undervisningen følger de første to tredelene av IN1900 – Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser, men avsluttes med en større prosjektoppgave. Programmeringsoppgavene handler i stor grad om matematiske beregninger knyttet til temaer fra naturvitenskapen. Prosjektoppgaven har fokus på modellering og anvendt programmering i kjemifaglig arbeid.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du grunnleggende ferdigheter i Python programmering med bruk av datastrukturer, funksjoner, moduler og vektoriserte beregninger
  • behersker du grunnleggende feilsøking og -retting og kan konstruere tester for å finne og rette feil i egne programmer
  • kan du bruke eksterne Python moduler i samspill med egen kode til å integrere, derivere, finne nullpunkter, beregne grenseverdier og rekker, samt løse differens- og differensial-likninger
  • kan du lage matematiske modeller som beskriver kjemiske problemstillinger, og skrive programmer som gjør beregninger med modellene
  • Har du erfaring med og kunnskap om å jobbe prosjektbasert

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er forbeholdt studenter på Kjemi og biokjemi (bachelor).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Undervisning

Undervisningen samkjøres med undervisningen i IN1900 de 8 første ukene. Undervisningen disse ukene er 4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning pr uke.

Det kreves gjennomføring av obligatoriske øvelser i de ukene emnet følger undervisningen i IN1900. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

De siste 5 ukene gjennomføres et eget undervisningsopplegg for IN-KJM1900. Undervisningen de 5 siste ukene er 2 timer forelesninger og 2 timer gruppeundervisning.

I den siste delen vil det være krav om obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Det kreves gjennomføring av obligatorisk prosjektoppgave.

Eksamen

4 timers skriftlig digital deleksamen er felles med IN1900 – Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser som teller 25 % av sluttkarakteren. Avsluttende 4 timers skriftlig digital eksamen teller 75% av sluttkarakteren.

Obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)INF1001 – Grunnkurs i objektorientert programmering (nedlagt)IN1000 – Introduksjon i objektorientert programmeringINF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)IN1900 – Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser og BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk