IN-KJM1900 – Introduksjon i programmering for kjemikere

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i programmering med programmeringsspråket Python. Programmeringsoppgavene handler i stor grad om matematiske beregninger knyttet til temaer fra naturvitenskapen og kjemifaglige problemstillinger.

Studentene har felles undervisning med IN1900 - Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser første halvdel av semesteret. Deretter vil kjemistudentene ha egen undervisning og oppgaver knyttet til kjemirelaterte problemstillinger. 

Hva lærer du?

Mål for emnet er at du skal kunne

  • bruke grunnleggende Python-programmering som løkker, beslutninger, funksjoner og ulike datastrukturer
  • lage programskisser og algoritmer ut fra en matematisk spesifikasjon av et naturvitenskapelig problem
  • feilsøke programmer og konstruere tester for å finne og rette feil i egne programmer
  • bruke eksterne Python-moduler i samspill med egen kode til å derivere, integrere, finne nullpunkter og løse differens- og differensiallikninger
  • lage, anvende og vurdere matematiske modeller som beskriver kjemiske problemstillinger, og skrive programmer som gjør beregninger med modellene
  • drøfte egnetheten til ulike numeriske metoder med utgangspunkt i kjemiske problemstillinger

Opptak til emnet

Emnet er forbeholdt studenter på Kjemi og biokjemi (bachelor)

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning pr uke.

Undervisningen samkjøres med undervisningen i IN1900 første halvdel av semesteret.

I den siste delen vil det være krav om obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Det kreves gjennomføring av obligatoriske øvelser for å kunne gå opp til eksamen. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig digital deleksamen som teller 25% av sluttkarakteren. Avsluttende 4 timers skriftlig digital eksamen teller 75% av sluttkarakteren.

Obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført), INF1001 – Grunnkurs i objektorientert programmering (nedlagt), IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering, INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført), IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser og BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap. Listen er ikke uttømmende.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 10:21:56

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk