IN-KJM1900 – Introduksjon i programmering for kjemikere

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i programmering med programmeringsspråket Python. Undervisningen følger de første to tredelene av IN1900 – Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser, men avsluttes med en større prosjektoppgave. Programmeringsoppgavene handler i stor grad om matematiske beregninger knyttet til temaer fra naturvitenskapen. Prosjektoppgaven har fokus på modellering og anvendt programmering i kjemifaglig arbeid.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du grunnleggende ferdigheter i Python programmering med bruk av datastrukturer, funksjoner, moduler og vektoriserte beregninger
  • behersker du grunnleggende feilsøking og -retting og kan konstruere tester for å finne og rette feil i egne programmer
  • kan du bruke eksterne Python moduler i samspill med egen kode til å integrere, derivere, finne nullpunkter, beregne grenseverdier og rekker, samt løse differens- og differensial-likninger
  • kan du lage matematiske modeller som beskriver kjemiske problemstillinger, og skrive programmer som gjør beregninger med modellene
  • Har du erfaring med og kunnskap om å jobbe prosjektbasert

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er forbeholdt studenter på Kjemi og biokjemi (bachelor).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Undervisning

Undervisningen samkjøres med undervisningen i IN1900 de 8 første ukene. Undervisningen disse ukene er 4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning pr uke.

Det kreves gjennomføring av obligatoriske øvelser i de ukene emnet følger undervisningen i IN1900. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

De siste 5 ukene gjennomføres et eget undervisningsopplegg for IN-KJM1900. Undervisningen de 5 siste ukene er 2 timer forelesninger og 2 timer gruppeundervisning.

I den siste delen vil det være krav om obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Det kreves gjennomføring av obligatorisk prosjektoppgave.

Eksamen

4 timers skriftlig digital deleksamen er felles med IN1900 – Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser som teller 25 % av sluttkarakteren. Avsluttende 4 timers skriftlig digital eksamen teller 75% av sluttkarakteren.

Obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)INF1001 – Grunnkurs i objektorientert programmering (nedlagt)IN1000 – Introduksjon i objektorientert programmeringINF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)IN1900 – Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser og BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet undervises første gang høsten 2017.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk