IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet er en introduksjon til programmering og gir en god basis for videre studier i informatikk, men det er også egnet for deg som kun ønsker å forstå hva programmering er. Emnet forutsetter ingen forkunnskaper i programmering. Det gir en første innføring i Python og hvordan man utvikler algoritmer, inkludert bruk av lister, filer og kommunikasjon med bruker. Det blir lagt spesiell vekt på objektorientert programmering.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN1000:

  • forstår du prinsippene for objektorientert programmering og kan benytte disse til å skrive enklere objektorienterte programmer
  • kan du programmere i programmeringsspråket Python og kan bruke dette til å løse mindre problemer ved hjelp av valg, løkker, funksjoner, lister, klasser og objekter
  • kan du skrive oversiktlige og lesbare programmer
  • er du i stand til å sette deg inn i andres programmer, finne eventuelle feil i dem og modifisere dem

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger, 2 timer seminargrupper og 2 timer lab-grupper.

  • Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.
  • Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver.

Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver. Obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

 

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)INF1001 – Grunnkurs i objektorientert programmering (nedlagt)INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser, IN-KJM1900 – Introduksjon i programmering for kjemikere. Listen er ikke uttømmende.

Hjelpemidler til eksamen

Alle trykte og skrevne.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker høsten 2021 karakterskala bestått/ikke bestått.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

For høstsemesteret tilbyr dette emnet både utsatt og ny eksamen. Les mer:

For vårsemesteret tilbys IKKE utsatt eller ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 20:22:15

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk