MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i programmeringspråket Python og i matematiske emner som ligger godt til rette for numerisk behandling ved hjelp av programmering. Emnet er en kombinasjon av de to emnene MAT-INF1100 – Modellering og beregninger og IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet kan du:

 • formulere et problem matematisk og løse det ved hjelp av analytiske eller numeriske metoder
 • grunnleggende ferdigheter i Python-programmering, som bruk av løkker, tester, grafikk (plotting), funksjoner, og enkel brukerinteraksjon og filhåndtering
 • lage programskisser og algoritmer ut ifra en matematisk spesifikasjon av et problem
 • gjennomføre induksjonsbevis og simulere differensligninger
 • approksimere funksjoner med Taylorpolynomer
 • løse differensialligninger både med formel og tilnærmet ved hjelp av numeriske metoder
 • bruke feilestimater til å forstå og kontrollere feilen i numeriske beregninger

Opptak til emnet

For å kunne ta dette emnet må du ha opptak til ett av følgende studieprogrammer:

Det er ikke mulig å søke om plass på undervisning og melde seg til eksamen via Studentweb. Ta kontakt med ditt programpunkt for oppmelding. 

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

5 timer forelesning/fellesundervisning og 2 timer gruppeundervisning hver uke hele semesteret. Undervisningen i dette emnet er en kombinasjon av undervisningen i MAT-INF1100 – Modellering og beregninger og IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

Skriftlig digital eksamen midt i semesteret som teller 1/3 ved sensurering.

Avsluttende skriftlig eksamen som teller 2/3 ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Merk at MAT-IN1105 har avsluttende eksamen på samme dag som MAT-INF1100 – Modellering og beregninger og det er ikke mulig å gå opp til eksamen i begge emner i samme semester.

Det er mulig å ta IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser og MAT-IN1105 i samme semester, selv om disse emnene har felles midtveiseksamen på samme dag. Du velger i så fall selv til hvilken eksamen du møter og poengsummen på midtveiseksamen vil bli den samme i begge emner.

Hjelpemidler til eksamen

Midtveiseksamen: Ingen hjelpemidler er tillatt.

Avsluttende eksamen: Godkjent kalkulator og formelark for MAT1100 og MAT-INF1100.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2021 15:56:24

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk