MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i programmeringspråket Python og i matematiske emner som ligger godt til rette for numerisk behandling ved hjelp av programmering.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet kan du:

 • formulere et problem matematisk og løse det ved hjelp av analytiske eller numeriske metoder;
 • grunnleggende ferdigheter i Python-programmering, som bruk av løkker, tester, grafikk (plotting), funksjoner, og enkel brukerinteraksjon og filhåndtering;
 • lage programskisser og algoritmer ut ifra en matematisk spesifikasjon av et problem;
 • gjennomføre induksjonsbevis og simulere differensligninger;
 • approksimere funksjoner med Taylorpolynomer;
 • løse differensialligninger både med formel og tilnærmet ved hjelp av numeriske metoder;
 • bruke feilestimater til å forstå og kontrollere feilen i numeriske beregninger.

Opptak og adgangsregulering

For å kunne ta dette emnet må du ha opptak til ett av følgende studieprogrammer:

Det er ikke mulig å søke om plass på undervisning og melde seg til eksamen via StudentWeb. Ta kontakt med ditt programpunkt for oppmelding. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende R2. Emnet bør tas samtidig med eller etter MAT1100 – Kalkulus.

Overlappende emner

* Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

5 timer forelesning/fellesundervisning og 2 timer gruppeundervisning hver uke hele semesteret. Undervisningen samkjøres med undervisningen i MAT-INF1100 – Modellering og beregninger og IN1900 – Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Midtveis- og avsluttende skriftlig digital eksamen. Begge eksamener er obligatoriske og må avlegges i samme semester. Midtveiseksamen teller 1/3 og avsluttende eksamen teller 2/3 ved fastsettelse av karakter. Karakteren fastsettes på bakgrunn av total score og en helhetsvurdering i etterkant av avsluttende eksamen.

Vi gjør oppmerksom på at MAT-IN1105 har avsluttende eksamen på samme dag som MAT-INF1100 og det er ikke mulig å gå opp til eksamen i begge emner i samme semester.

Det er mulig å ta IN1900 og MAT-IN1105 i samme semester, selv om disse kursene har felles midtveiseksamen på samme dag. Studenten velger da selv hvor hun/han møter, og poengsummen hennes/hans vil bli den samme i begge kurs.

 

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til midtveiseksamen: Ingen.

Tillatte hjelpemidler til avsluttende eksamen: Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk