TEK5050 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Avbildning med optikk. Radiometri, Plancks strålingslov, naturlige og kunstige kilder til synlig og infrarødt lys, forplantning av lys gjennom atmosfæren. Gjennomgang av forskjellige typer detektorer som omsetter lys til elektriske signaler, herunder fotodioder, fotoledere, bolometre og koherent deteksjon. Gjennomgang av støymekanismer i detektorer. Bildesensorer i ulike materialer, herunder silisium CCD og CMOS samt detektorer for termisk avbildning. Signalveien fra lys til digitale bildedata. Karakterisering av bildekvalitet. Kort om klassiske bildesensorer: film, kamerarør og øyet. Mye av stoffet illustreres med korte praktiske demonstrasjoner.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet, vil du ha:

  • innsikt i virkemåten til kameraer og andre optiske sensorer
  • kunnskap om detektorer og bildesensorer, der vi finner opphavet til begrepet "megapixel"
  • kunnskap om bruk og eller utvikling av optiske avbildnings- og sensorsystemer
  • et godt grunnlag for analyse av optiske bildedata

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er nyttig med forkunnskaper tilsvarende de gitt av FYS3410 – Kondenserte fasers fysikk (videreført), og grunnleggende fysikk forøvrig. Noe kjennskap til elektronikk og/eller signalbehandling er også en fordel, men det blir gitt korte introduksjoner til stoff som hentes fra andre fagfelt.

Undervisning

3 timer forelesning og regneøvelser pr. uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig avsluttende eksamen teller 100% av karakteren. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Emnet har obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner:
TEK9050 - Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO /studier/om/kvalitet/

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)