TEK9050 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet handler om virkemåte og teknologi for kameraer, bildesensorer og lysdetektorer i hele det optiske bølgelengdeområdet fra synlig lys til infrarød varmestråling. Emnet gir innsikt i signalveien fra lyskilder, gjennom atmosfære og optikk, til bildesensor eller detektor, og videre til analoge elektriske signaler og digitale bildedata. Et sentralt tema er hvordan slike systemer kan karakteriseres med tanke på egenskaper som oppløsning, følsomhet, støy og hastighet. Mye av stoffet illustreres med praktiske demonstrasjoner.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet vil du ha

  • god innsikt i virkemåten til kameraer og bildesensorer
  • god forståelse av fysikken bak digitale bildedata
  • god kjennskap til oppbygning og virkemåte for ulike typer detektorer som omsetter lys til elektriske signaler
  • god forståelse av signalveien fra lyskilde til elektrisk signal
  • god kjennskap til hvordan man beskriver egenskaper og ytelse til kameraer og detektorer
  • en dypere innsikt i en del av pensum relatert til ph.d.-oppgaven din

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

 

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

 

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Det er nyttig å ha kjennskap til grunnleggende elektronikk, signalteori og fysikk, inklusiv grunnleggende halvlederfysikk tilsvarende FYS3410 – Kondenserte fasers fysikk (videreført), men det blir gitt korte introduksjoner til stoff som hentes fra andre fagfelt.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesning og regneøvelser pr. uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Ph.d.-kandidater skal i forhold til masterstudenter på den klonede versjonen av emnet (TEK5050 - Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling) levere en oppgave som demonstrerer god forståelse av en nærmere bestemt del av pensum.

Eksamen

Muntlig avsluttende eksamen teller 100% av karakteren. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Det finnes obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Ph.d.-kandidater skal i forhold til masterstudenter på den klonede versjonen av emnet (TEK5050 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling) levere en oppgave som demonstrerer god forståelse av en nærmere bestemt del av pensum. Dette blir også prøvet på eksamen. Tema for oppgaven kan tilpasses kandidatens bakgrunn og interesser. Oppgaven må være godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 15:18:07

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)