Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i hvordan solceller fungerer, hvordan de er bygget opp og hvordan de produseres. Emnet dekker de mest sentrale temaene i moderne solcelleteknologi og er egnet som en del av det teoretiske grunnlaget for en mastergrad eller som etterutdanning.

Hva lærer du?

Etter å ta tatt emnet har du

 • en grundig forståelse av solcellers virkemåte og oppbygning
 • kunnskap om de ulike prosesstrinnene under fremstillingen av solceller og karakterisering av solceller
 • inngående kunnskap om silisiumbaserte metoder
 • kunnskap om solen som energikilde, solcellers virkemåte, solcellepaneler, om refleksjon og absorpsjon av lys og teoretiske effektivitetsgmenser for solceller. 
 • kunnskap om krav til høy virkningsgrad
 • kunnskap om ladningsbærere: generasjon, transport og rekombinasjon
 • kunnskap om design, modellering og optimalisering av solceller
 • kunnskap om verdikjeden for fremstilling av silisiumbaserte solceller
 • kunnskap om tynnfilmsolcelleteknologier
 • forståelse for alternative solcelleteknologier

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Kunnskaper gitt i FYS1120 – Elektromagnetisme, FYS2140 – Kvantefysikk og FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk eller tilsvarende er anbefalt. I tillegg vil grunnleggende kjennskap til halvleder fra FYS2210 – Halvlederkomponenter (videreført) være en fordel.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet har 2 timer forelesning og 1 time gruppeøvinger per uke gjennom hele semesteret.

Som ph.d.-kandidat vil du levere en obligatorisk prosjektoppgave knyttet om en bestemt solcelleteknologi og gjennomføre en presentasjon fra modelleringen av solceller. Den obligatoriske oppgaven må godkjennes før du kan ta avsluttende eksamen. 

Eksamen

 • Avsluttende muntlig eksamen teller 100% ved sensurering. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Som ph.d.-kandidat må du levere og få godkjent en prosjektoppgave for å kunne ta avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner:

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk, vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2022 13:25:08

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)