KJM0100V – Grunnleggende kjemi i naturfag

NB! Søknadsfristen var 18.08.2022.

Kort om emnet

Emnet er rettet mot lærere som underviser naturfag i grunnskolen eller videregående skole og er tilpasset læreplanen for naturfag i grunnskolen 1.-10. årstrinn og Vg1. Undervisningen tar for seg kjemiens egenart og gir en grundig innføring i grunnstoffer og periodesystemet, stoffers oppbygging, egenskaper og reaksjoner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kan du undervise om stoffers oppbygning, egenskaper og reaksjoner i samsvar med læreplanen for naturfag i 1.-10. årstrinn og i Vg1
  • kan du gjennomføre elevaktiviteter i kjemi som synliggjør kjemiens praktiske anvendelse og betydning i vår hverdag, illustrerer naturvitenskapelig metode og er i samsvar med regelverket som gjelder for bruk av kjemikalier i skolen
  • kan du gjøre rede for kjemidaktiske problemstillinger som er knyttet til naturfagundervisningen.

Opptak til emnet

Søkere må ha generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning. Kravet om fullført praktisk-pedagogisk utdanning kan erstattes av dokumentasjon på at søkeren er ansatt i skolen i minst 50 % stilling

Opptak til emnet skjer ved at du fyller ut og sender inn vårt elektroniske påmeldingsskjema innen søknadsfristen 18.08.2022. Der må du også laste opp dokumentasjon på at du oppfyller opptakskravene. Du kan bli bedt om å fremlegge originaldokumenter ved stikkprøvekontroll på et senere tidspunkt. Kursavgiften er 3200 kroner. Det må være minst 10 påmeldte deltakere for at emnet skal gå.

For å gå opp til eksamen er det også et krav at du har fullført og fått godkjent deltagelse i de nettbaserte etterutdanningsmodulene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2 for under 2 år siden og senest det semesteret du følger KJM0100V. Påmelding til Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2 må gjøres i tillegg til oppmelding til KJM0100V. Informasjon om hvordan du melder deg til Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, finner du under undervisning.

Obligatoriske forkunnskaper

Søkere må ha generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning.

Du må fullføre og få godkjent deltagelse i nettkursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2 for under 2 år siden og senest det semesteret du følger KJM0100V. Du kan lese mer om dette under undervisning.

Overlappende emner

Undervisning

For å kunne gå opp til eksamen i KJM0100V, må du fullføre og få godkjent deltagelse i de to nettkursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2 for under to år siden og senest det semesteret du skal ta eksamen i KJM0100V. Kursene er gratis og åpne for alle over 18 år. Undervisningen følger læreboken Kjemi for lærere av Hannisdal og Ringnes. For å få godkjent deltagelse i kursene må du gjennomføre tester, forsøk, levere rapporter og gi tilbakemelding på medstudenters rapporter.  Nedenfor finner du lenke til informasjon om kursene.

Undervisningen i Kjemi på nett 1 skjer i tidsrommet 29.08. - 02.10 (uke 34-39).

Undervisningen i Kjemi på nett 2 skjer i tidsrommet 17.10. - 27.11 (uke 42-47).

Her kan du lese mer om undervisningen i Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen ved Universitetet i Oslo eller digitalt på zoom teller 100 % av endelig karakter.

For å gå opp til eksamen må du ha godkjent kursbevis for Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2. Kursbevisene må være være mindre enn to år gamle på eksamenstidspunktet.

Hjelpemidler til eksamen

Kalkulator som må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. sep. 2022 15:23:06

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst

Emnet må ha minst 10 påmeldte deltakere for å gå. Påmeldingsfristen 2021 er 10. august.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk
Kursavgift

3200 kr.