Kort om emnet

Emnet er rettet mot lærere som underviser naturfag i grunnskolen eller videregående skole og er tilpasset læreplanen for naturfag i grunnskolen 1. - 10. årstrinn og Vg1. Undervisningen tar for seg kjemiens egenart og gir en grundig innføring i grunnstoffer og periodesystemet, stoffers oppbygging, egenskaper og navnsetting. Du lærer om kjemiske reaksjoner med fokus på syrer og baser, redoksreaksjoner og elektrokjemi. Sentrale kjemiske begreper som stoffmengde og konsentrasjon blir også gjennomgått.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du

  • undervise om stoffers oppbygning, egenskaper og reaksjoner i samsvar med læreplanen for naturfag i 1. -10. årstrinn og i Vg1.
  • gjennomføre elevaktiviteter i kjemi som synliggjør kjemiens praktiske anvendelse og betydning i vår hverdag, illustrerer naturvitenskapelig metode og er i samsvar med regelverket som gjelder for bruk av kjemikalier i skolen.
  • gjøre rede for kjemidaktiske problemstillinger som er knyttet til naturfagundervisningen.

Opptak og adgangsregulering

Søkere må ha generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning.

Opptak til emnet skjer ved at du fyller ut og sender inn vårt elektroniske påmeldingsskjema innen søknadsfristen 15. august 2019. Der må du også laste opp dokumentasjon på at du oppfyller opptakskravene. Du kan bli bedt om å fremlegge originaldokumenter ved stikkprøvekontroll på et senere tidspunkt. Kursavgiften er 3000 kroner. Det må være minst 10 påmeldte deltakere for at emnet skal gå.

For å gå opp til eksamen er det også et krav at du har fullført og fått godkjent deltagelse i de nettbaserte etterutdanningsmodulene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2 for under 2 år siden og senest det semesteret du følger KJM0100V. Påmelding til Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2 må gjøres i tillegg til oppmelding til KJM0100V. Informasjon om hvordan du melder deg til Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, finner du under undervisning.

 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Søkere må ha generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning.

Du må fullføre og få godkjent deltagelse i nettkursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2 for under 2 år siden og senest det semesteret du følger KJM0100V. Du kan lese mer om dette under undervisning.

Overlappende emner

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp med gamle og nye emner ikke er fullstendig. Hvis du lurer på om emnet overlapper med andre kjemiemner, kan du ta kontakte studieadministrasjonen ved Kjemisk institutt.

Undervisning

For å kunne gå opp til eksamen i KJM0100V, må du fullføre og få godkjent deltagelse i de to nettkursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2 for under to år siden og senest det semesteret du skal ta eksamen i KJM0100V. Kursene er gratis og åpne for alle som ønsker å melde seg på. Undervisningen følger læreboken Kjemi for lærere av Hannisdal og Ringnes. For å få godkjent deltagelse i kursene må du gjennomføre tester, forsøk, levere rapporter og gi tilbakemelding på medstudenters rapporter. Påmelding til Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2 må gjøres separat.  Nedenfor finner du påmeldingsfrister og lenke til informasjon om kursene.

Undervisningen i Kjemi på nett 1 skjer i tidsrommet 19.08. - 30.09 (uke 34-39). Påmeldingsfristen er 19.8.2019.

Undervisningen i Kjemi på nett 2 skjer i tidsrommet 14.10. - 25.11 (uke 42-47). Påmeldingsfristen er 14.10.2019.

Her kan du lese mer om undervisningen i Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, og finne lenke til påmeldingssiden for kursene.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen ved UiO (4 timer) teller 100 %. For å gå opp til eksamen må du ha godkjent kursbevis for Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2. Kursbevisene må være være mindre enn to år gammelt på eksamenstidspunktet.

Eksamensdato høsten 2019 blir 5. desember kl. 9-13.

Studenter som har lang reisevei til UiO, kan søke om å få avlegge eksamen lokalt på sin arbeidsplass. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema om lokal eksamen. Søknadsfristen for å avlegge eksamen lokalt er 1. november 2019.

Hjelpemidler

Kalkulator som må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Eksamensspråk

Eksamen skal besvares på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Emnet må ha 10 påmeldte deltakere for å gå. Påmeldingsfristen 2019 er 15. august.

Eksamen

Hver høst

Emnet må ha 10 påmeldte deltakere for å gå. Påmeldingsfristen 2019 er 15. august.

Undervisningsspråk

Norsk

Kursavgift

3000 kr.