Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Prinsipper og anvendelse av asymmetrisk syntese. Asymmetrisk alkylering av karbonylforbindelser; asymmetrisk aldolkondesasjoner o. l., asymmetrisk oksidasjoner og reduksjoner, asymmetrisk sykliseringsreaksjoner og asymmetriske reaksjoner i syntese av naturprodukter.

Hva lærer du?

Studenten skal få en oversikt over prinsipper og anvendelse av asymmetrisk syntese.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

KJM3200 – Organisk kjemi II.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJM9270 – Syntetisk organisk kjemi

Emnet overlapper 9 studiepoeng med KJ 427.

Undervisning

Emnet omfatter 25 timer forelesninger og 15 timer kollokvier.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen starter.

Eksamen

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Høst 2015

Høst 2013

Emnet går hvert 4. semester.

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Emnet blir ikke undervist høsten 2019.

Eksamen

Høst 2020

Høst 2015

Høst 2013

Hvert 4. semester

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)