KJM5270 – Syntetisk organisk kjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet handler om moderne teknikker i organisk syntese som koblingskjemi, asymmetriske reaksjoner og C-H-aktivering. Emnet ser spesielt på ulike måter å påvirke regio- og stereoselektiviteten i kjemiske reaksjoner og bruker reaksjonsmekanismer til å forstå og forklare slike fenomener.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du til grunnleggende reterosyntetiske teknikker
  • kan du gi eksempler på moderne teknikker i organisk syntese som katalysert koblingskjemi, asymmetriske reaksjoner og katalysert C-H-aktivering
  • er du i stand til å avgjøre hvordan valg av katalysatorer, ligander og betingelser styrer regio- og stereoselektivitet i organiske reaksjoner
  • forstår du hvordan reaksjonsmekanismer gir et rasjonelt grunnlag for å forutsi og forstå regio- og stereoselektivitet

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

KJM3200 – Organisk kjemi II

Undervisning

Undervisningen består av 12 timer forelesninger og 28 timer med muntlige fremvisninger og kollokvier.

For å gå opp til eksamen må studenten ha deltatt på 80% av forelesningene og de muntlige fremvisningene/kollokviene.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen, som teller 100% ved sensurering.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM9270 – Syntetisk organisk kjemi

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 17:16:09

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Emnet går hvert 4. semester.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)