KJM9270 – Syntetisk organisk kjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet handler om moderne teknikker i organisk syntese som koblingskjemi, asymmetriske reaksjoner og C-H-aktivering.

Emnet ser spesielt på ulike måter å påvirke regio- og stereoselektiviteten i kjemiske reaksjoner og bruker reaksjonsmekanismer til å forstå og forklare slike fenomener.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du til grunnleggende reterosyntetiske teknikker
  • kan du gi eksempler på moderne teknikker i organisk syntese som katalysert koblingskjemi, asymmetriske reaksjoner og katalysert C-H-aktivering
  • er du i stand til å avgjøre hvordan valg av katalysatorer, ligander og betingelser styrer regio- og stereoselektivitet i organiske reaksjoner
  • forstår du hvordan reaksjonsmekanismer gir et rasjonelt grunnlag for å forutsi og forstå regio- og stereoselektivitet

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

KJM3200 – Organisk kjemi II

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et semester. Undervisningen består av:

  • 12 timer forelesninger og
  • 28 timer med muntlige fremvisninger og kollokvier.

For å gå opp til eksamen må studenten ha deltatt på 80% av forelesningene og de muntlige fremvisningene/kollokviene.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% av samlet karakter.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM5270 – Syntetisk organisk kjemi

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. juli 2022 06:27:07

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst

Emnet går hvert 4. semester. Emnet er avlyst høsten 2022.

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)