Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Prinsipper og anvendelse av asymmetrisk syntese. Asymmetrisk alkylering av karbonylforbindelser; asymmetrisk aldolkondesasjoner o. l., asymmetrisk oksidasjoner og reduksjoner, asymmetrisk sykliseringsreaksjoner og asymmetriske reaksjoner i syntese av naturprodukter.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • har du oversikt over prinsipper og anvendelse av asymmetrisk syntese.
  • Kan du sette deg inn i og gi et seminar over et oppgitt emne

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

KJM3200 – Organisk kjemi II.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJM5270 – Syntetisk organisk kjemi

Emnet overlapper 9 studiepoeng med KJ 427.

Undervisning

Emnet omfatter 25 timer forelesninger og 15 timer kollokvier. I tillegg skal du holde et foredrag over et oppgitt emne. Emnet vil omhandle totalsyntese av et naturstoff. Foredraget skal være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen teller 100 % av avsluttende karakter.  I tillegg skal du holde et foredrag over et oppgitt emne. Foredraget skal være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Høst 2015

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Det vil likevel være mulig å gjennomføre obligatoriske aktivteter og eksamen for studenter som ønsker det. Undervisningen er avlyst høsten 2017.

Eksamen

Høst 2017

Høst 2015

Hvert 4. semester

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Engelsk hvis engelsktalende master- eller Ph.D.-studenter ber om det, ellers norsk.