KJM9280 – NMR spektroskopi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du lærer om de praktiske aspektene ved optimalisering av NMR-eksperimenter ved bruk av NMR-spektrometre, og du får en innføring i valg av opptaks- og prosesserings-parametre. Du lærer om manuelle opptak av NMR-spektre og opptak av automatiske når-spektre. Videre lærer du prosessering av todimensjonelle når-spektre. Emnet gir en innføring i parameterforskjell mellom endimensjonale og todimensjonale NMR-forsøk, en introduksjon til T1 og T2 relaksjon og en innføring i hvordan datamaskiner, programmer og lagringssteder for NMR-data er knyttet sammen og brukes.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet, kan du:

  • sette opp og gjennomfør forsøk på kjernene 1H, 13C, 19F og 31P, samt forsøkene APT og DEPT
  • bruke det halvautomatiske dataprogrammet IconNMR til å gjennomføre en serie todimensjonale NMR-forsøk (COSY, TOCSY, NOESY, ROESY, HSQC, HMBC, S-HSQC og S-HMBC), samt gjennomføre forsøk med løsningsmiddelundertrykkelse-metoder
  • prosessere og forstå informasjons-innholdet i todimensjonale NMR-forsøk
  • sette opp og gjennomføre grunnleggende NMR-forsøk
  • anvende resultater fra NMR-forsøk i forskning hvor målet er å identifisere nye og ukjente molekyler

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

KJM3000 – Anvendt spektroskopi og KJM3200 – Organisk kjemi II

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av følgende deler:

  • Praktisk opplæring i nmr-spektroskopi på ca. 40 timer som må gjennomføres innenfor en 10-dagers periode under forutsetning at Corona pandemien er over. Kurset går over hele semesteret hvis pandemien fortsatt er aktiv. 
  • 4 timer forelesning/teori
  • Praktisk prøve på et nmr-spektrometer på 1 time omtrent 14 dager inn i kurset må være bestått før man kan levere rapport og gjennomføre muntlig presentasjon. 

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student

Eksamen

Eksamen består av følgende: 

  • Innlevering av rapport med påfølgende muntlig presentasjon
  • Praktisk prøve på nmr-spektrometer må være bestått før man kan levere rapport og gjennomføre muntlig presentasjon.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM5280 – NMR spektroskopi

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. juli 2022 06:27:09

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)