KJM5280 – NMR spektroskopi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du lærer om de praktiske aspektene ved optimalisering av NMR-eksperimenter ved bruk av NMR-spektrometre, og du får en innføring i valg av opptaks- og prosesserings-parametre. Du lærer om manuelle opptak av NMR-spektre og opptak av automatiske når-spektre. Videre lærer du prosessering av todimensjonelle når-spektre. Emnet gir en innføring i parameterforskjell mellom endimensjonale og todimensjonale NMR-forsøk, en introduksjon til T1 og T2 relaksjon og en innføring i hvordan datamaskiner, programmer og lagringssteder for NMR-data er knyttet sammen og brukes.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet, kan du:

  • sette opp og gjennomføre NMR-forsøk på kjernene 1H, 13C, 19F og 31P, samt forsøkene APT og DEPT
  • bruke det halvautomatiske dataprogrammet IconNMR til å gjennomføre en serie todimensjonale NMR-forsøk (COSY, TOCSY, NOESY, ROESY, HSQC, HMBC, S-HSQC og S-HMBC), samt gjennomføre forsøk med løsningsmiddelundertrykkelse-metoder
  • prosessere og forstå informasjons-innholdet i todimensjonale NMR-forsøk.
  • sette opp og gjennomføre grunnleggende NMR-forsøk
  • anvende resultater fra NMR-forsøk i forskning hvor målet er å identifisere nye og ukjente molekyler

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

På grunn av registrering av bruker-ID-er på instrument-PC-er, intensivundervisning og obligatorisk bruk av instrumenter, er det ikke mulig å melde seg til dette emnet senere enn én uke før undervisningen starter.

KJM3000 – Anvendt spektroskopi og KJM3200 – Organisk kjemi II

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av følgende deler:

  • Praktisk opplæring i NMR-spektroskopi på ca. 40 timer som må gjennomføres innenfor en 10-dagers periode, under forutsetning at koronapandemien er over. Emnet går over hele semesteret dersom koronapandemien fortsatt er aktiv. 
  • 4 timer forelesning/teori
  • Praktisk prøve på et NMR-spektrometer på 1 time, omtrent 14 dager underveis i emnet, må være bestått før man kan levere rapport og gjennomføre muntlig presentasjon. 

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Eksamen består av følgende:

  • Innlevering av rapport med påfølgende muntlig presentasjon
  • Praktisk prøve på nmr-spektrometer må være bestått før man kan levere rapport og gjennomføre muntlig presentasjon. 

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM9280 – NMR spektroskopi

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2022 07:24:22

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)