Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet lærer du om de fysikalsk-kjemiske egenskapene til biologiske, myke materialer («soft matter»), som for eksempel biomembraner, microtubuler, DNA, osv. Du skal kunne anvende de mest avanserte laboratorieteknikkene, eksempelvis mikrofluider, mikro- og nanosyntese, konfokalmikroskopi og TIRF-mikroskopi for dannelse og karakterisering av myke materialer.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Grunnleggende forståelse for biologiske myke materialer og myke materialer generelt: Definisjon, egenskaper og bruk.
  • Praktisk erfaring med avanserte teknikker for dannelse og undersøkelse av biologiske myke materialer, slik som mikrofluider, mikro- og nanosyntese, konfokalmikroskopi og TIRF-mikroskopi.
  • Akademisk skriving: Evne til å skrive detaljerte rapporter basert på dine egne resultater fra laboratorieeksperimenter. Rapportene skal følge en vitenskapelig oppbygning, struktur og kvalitet.
  • Kommunikasjon og bruk av vitenskapelige resultater: Du skal kunne presentere dine resultater for medelever som følger samme format som vitenskapelige presentasjoner på konferanser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Maksimum 24 studenter

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJM9330 – Soft matter nanobiotechnology

Undervisning

Undervisningen består av:

  • 3 timer forelesning i uken i ett helt semester
  • Ett obligatorisk laboratoriekurs på mellom 15 og 20 timer

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Den endelige karakteren for dette emnet er basert på en skriftlig rapport (70%) og en muntlig presentasjon (30%).

Den skriftlige rapporten skal være på maksimum 5 sider.

Laboratorieøvelsene må være fullført, og bestått, samme semester som du går opp til eksamen.

Hjelpemidler

Tilgang til alt materiale er tillatt under eksamen. Studentene kan diskutere oppgaven med medstudenter, men rapporten må være skrevet av deg selv og presentasjonen er individuell.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk