KJM-MENA3300 – Fysikalsk kjemi III - makromolekyler, kondenserte faser og dynamikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet beskrives temaer innen grunnleggende fysikalsk kjemi. Det legges stor vekt på å vise sammenhengen mellom mikroskopiske og
makroskopiske beskrivelser av kjemiske systemer i gassfase, ved overflater/grenseflater og i kondenserte faser. Emnet danner grunnlag for videre studier i fysikalsk kjemi, polymerkjemi, katalyse og materialkjemi/-fysikk. I tillegg til det faste pensum presenteres studentene også for aktuell forskning innen fysikalsk kjemi ved Kjemisk Institutt.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

 • kan du beskrive vekselvirkninger mellom molekyler kvantitativt.
 • forstår du mekaniske, elektriske, og kjemiske egenskaper og strukturelle forhold ved syntetiske og biologiske polymere og kolloide systemer.
 • er du kjent med eksperimentelle metoder for oppklaring av faste stoffers strukturer, og teoretisk beskrivelse av krystallgitre og krystallsystemer.
 • har du lært å anvende matematiske modeller til å beskrive kollisjoner, diffusjon og reaksjoner mellom molekyler i gassfase og væske, samt å beskrive enkle og komplekse kjemiske
reaksjoner.
 • forstår du hvordan reaksjoner i væsker og på overflater skiller seg fra reaksjoner i gassfase: homogen og heterogen katalyse.
 • forstår du prinsipper for kjemiske systemer i og utenfor likevekt (reversibel og irreversibel termodynamikk)
 • er du i stand til å presentere utvalgte emner innen fysikalsk kjemi muntlig på en god og sammenhengende måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

KJM1101 – Generell kjemi, eller Error: java.lang.NullPointerException, eller Error: java.lang.NullPointerException, eller Error: java.lang.NullPointerException, i tillegg til KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk. Tilsvarende emner fra andre institusjoner kan også brukes.

 

Anbefalte forkunnskaper

KJM2600 - Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi

Overlappende emner

 • 3 studiepoeng overlapp mot include:ref: null
 • 3 studiepoeng overlapp mot include:ref: null
 • 3 studiepoeng overlapp mot include:ref: null

Undervisning

Emnet omfatter 45 timer forelesninger og 20 timer øvelser. Studentene forventes å delta aktivt i øvelsestimene. Det vil være til sammen 10 innleveringer, hvorav 8 må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

 

Eksamen

Avsluttende eksamen teller 100 %. Eksamensformen vil være skriftlig eller muntlig avhengig av antall påmeldte studenter. For å gå opp til eksamen må du ha fått godkjent minst 8 av 10 oppgaveinnleveringer. Godkjente innleveringer er gyldig kun i det semesteret de er godkjent.

Hjelpemidler

Kalkulator som følger gjeldende retningslinjer.

Formelsamlingen "Fysiske størrelser og enheter", 4. utgave, Angell og Ebbe Lian.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet avlyses våren 2019.

Eksamen

Hver vår

Det avholdes eksamen i emnet våren 2019 for studenter som har bestått alle obligatoriske oppgaver tidligere.

Undervisningsspråk

Norsk