KJM-MENA3300 – Fysikalsk kjemi III - makromolekyler, kondenserte faser og dynamikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet beskrives temaer innen grunnleggende fysikalsk kjemi. Det legges stor vekt på å vise sammenhengen mellom mikroskopiske og makroskopiske beskrivelser av kjemiske systemer i gassfase, ved overflater/grenseflater og i kondenserte faser. Emnet danner grunnlag for videre studier i fysikalsk kjemi, polymerkjemi, katalyse og materialkjemi/-fysikk. I tillegg til det faste pensum presenteres studentene også for aktuell forskning innen fysikalsk kjemi ved Kjemisk Institutt.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

 • kan du beskrive vekselvirkninger mellom molekyler kvantitativt.
 • forstår du mekaniske, elektriske, og kjemiske egenskaper og strukturelle forhold ved syntetiske og biologiske polymere og kolloide systemer.
 • er du kjent med eksperimentelle metoder for oppklaring av faste stoffers strukturer, og teoretisk beskrivelse av krystallgitre og krystallsystemer.
 • har du lært å anvende matematiske modeller til å beskrive kollisjoner, diffusjon og reaksjoner mellom molekyler i gassfase og væske, samt å beskrive enkle og komplekse kjemiske?reaksjoner.
 • forstår du hvordan reaksjoner i væsker og på overflater skiller seg fra reaksjoner i gassfase: homogen og heterogen katalyse.
 • forstår du prinsipper for kjemiske systemer i og utenfor likevekt (reversibel og irreversibel termodynamikk)
 • er du i stand til å presentere utvalgte emner innen fysikalsk kjemi muntlig på en god og sammenhengende måte.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

KJM1101 – Generell kjemi, eller MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi, i tillegg til KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk, eller tilsvarende emner.

KJM2601 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 45 timer forelesninger og 20 timer øvelser. Studentene forventes å delta aktivt i øvelsestimene. Det vil være til sammen 10 innleveringer, hvorav 8 må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Eksamen

Avsluttende eksamen teller 100 %. Eksamensformen vil være skriftlig eller muntlig avhengig av antall påmeldte studenter.

For å gå opp til eksamen må du ha fått godkjent minst 8 av 10 oppgaveinnleveringer. Godkjente innleveringer er gyldig kun i det semesteret de er godkjent.

Hjelpemidler til eksamen

Kalkulator som følger gjeldende retningslinjer.

Formelsamlingen "Fysiske størrelser og enheter", 4. utgave, Angell og Ebbe Lian.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det tilbys eksamensoppgavetekst på norsk og engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. juli 2022 01:23:41

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2022

Undervisningsspråk
Norsk