Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet lærer du om de fysikalsk-kjemiske egenskapene til biologiske, myke materialer («soft matter»), som for eksempel biomembraner, microtubuler, DNA, osv. Du skal kunne anvende de mest avanserte laboratorieteknikkene, eksempelvis mikrofluider, mikro- og nanosyntese, konfokalmikroskopi og TIRF-mikroskopi for dannelse og karakterisering av myke materialer.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Grunnleggende forståelse for biologiske myke materialer og myke materialer generelt: Definisjon, egenskaper og bruk.
  • Praktisk erfaring med avanserte teknikker for dannelse og undersøkelse av biologiske myke materialer, slik som mikrofluider, mikro- og nanosyntese, konfokalmikroskopi og TIRF-mikroskopi.
  • Akademisk skriving: Evne til å skrive detaljerte rapporter basert på dine egne resultater fra laboratorieeksperimenter. Rapportene skal følge en vitenskapelig oppbygning, struktur og kvalitet.
  • Kommunikasjon og bruk av vitenskapelige resultater: Du skal kunne presentere dine resultater for medelever på samme format som vitenskapelige presentasjoner på konferanser.
  • I presentasjonen skal du kunne bruke det du har lært i emnet og sette det i sammenheng med ditt doktorgradsprosjekt, og se på hvordan det du har lært kan brukes til å løse problemer på ditt eget fagfelt.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJM5330 – Soft matter nanobiotechnology

Undervisning

Undervisningen består av:

  • 3 timer forelesning i uken i ett helt semester
  • Ett obligatorisk laboratoriekurs på mellom 15 og 20 timer

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Den endelige karakteren for dette emnet er basert på en skriftlig rapport (70%) og en muntlig presentasjon (30%).

Den skriftlige rapporten skal være på maksimum 10 sider.

Laboratorieøvelsene må være fullført, og bestått, samme semester som du går opp til eksamen.

Hjelpemidler

Tilgang til alt materiale er tillatt under eksamen. Studentene kan diskutere oppgaven med medstudenter, men rapporten må være skrevet av deg selv og presentasjonen er individuell.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk