Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består av et forskningsprosjekt i kjemi som inkluderer et litteraturstudium, bearbeide informasjon og data og sammenskriving av forskningsmessige funn i en prosjektrapport. Prosjektoppgaven involverer dessuten praktisk laboratoriearbeid og/eller teoretiske beregninger innen et spesifikt forskningsprosjekt.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

 • har du grunnleggende ferdigheter i å søke etter og sette deg inn i vitenskapelig faglitteratur
 • kjenner du det teoretiske grunnlaget for forskningsprosjektet ditt
 • behersker du eksperimentelle og/eller teoretiske metoder knyttet til prosjektet ditt
 • har du erfaring med å gjennomføre et forskningsprosjekt etter vitenskapelige standarder
 • kan du gi en vitenskapelig fremstilling av resultatene dine.

For en 10 studiepoengs prosjektoppgave er det begrenset tid til laboratoriearbeid og/eller beregninger og fokuset er ikke på å få resultater, men at du skal få et innblikk i feltet og metodene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

For å få opptak til emnet, må du ha bestått minst 30 studiepoeng i kjemi og ha dokumentert erfaring med laboratoriearbeid. For nærmere detaljer om kravene, se under "Forkunnskaper".

Opptak til emnet forutsetter at du selv, før semesterstart, finner en veileder som har kapasitet til å tilby en prosjektoppgave. Veilederen vil vanligvis være en fast vitenskapelig ansatt ved en forskningsgruppe ved Kjemisk institutt. Hvis du har en ekstern opppgave, må du ha en intern kontaktperson ved insituttet. Det vil variere fra semester til semester hvilke forskningsgrupper som kan tilby oppgaver i emnet, og endelig opptak gis først når studenten har inngått avtale med en veileder.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

For å få opptak til emnet, må du ha bestått minst 30 studiepoeng i kjemi og ha bestått labkurs i ett av emnene KJM1100 – Generell kjemi (videreført), KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført), MENA1000 – Materialer, energi og nanoteknologi (videreført) eller tilsvarende emner fra andre universiteter. For prosjektoppgaver der en slik bakgrunn er relevant, kan emnene MBV1050 – Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon (nedlagt), MBV2020 – Laboratoriekurs i biokjemi og molekylærbiologi (nedlagt), og MENA-emner som undervises på Kjemisk institutt regnes med blant de 30 studiepoengene. Studenter med annen bakgrunn kan søke S og U i samråd med veileder.

Følgende HMS emner må også tas i samme semester eller være tatt tidligere enn KJM2010:

For studenter som tar KJM2010 høsten 2014 eller senere gjelder at KJM2010 ikke kan inngå i grad før MNHMS0015 og MNHMS0010LS er bestått.


 

Overlappende emner

Undervisning

Ved semesterstart skal du gjennomgå obligatorisk undervisning i HMS-regler ved Kjemisk institutt. Du får også 6 timer undervisning i litteratursøk og bruk av referanser.

For øvrig består undervisningen av individuell veiledning etter avtale mellom student og lærer/veileder. Du får normalt inntil 40 timer veiledning i dette emnet.

Du skal skrive en prosjektrapport som danner grunnlag for vurderingen i emnet. Les retningslinjer for prosjektrapporten.

Du og veilederen din skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som signeres av begge parter og leveres studieadministrasjonen for godkjenning. Les retningslinjer for utforming av prosjektbeskrivelsen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Du skal skrive en prosjektrapport som danner grunnlaget for vurdering. Les retningslinjer for prosjektrapporten.

Veileders vurdering av innsatsen din og selvstendighet i prosjektarbeidet vil påvirke resultatet. I tillegg vil det vanligvis bli holdt en muntlig eksamen der du presenterer og blir eksaminert i prosjektets tema, og en slik eksamen vil også inngå i vurderingen.

Hvis spesielle forhold gjør det vanskelig å gjennomføre muntlig eksamen, kan du søke studieinfo@kjemi.uio.no om alternativ eksamensform. I slike tilfeller vil sensor isteden utarbeide en fyldig skriftlig evaluering av oppgaven.

Sensur må foreligge før 1. juli for at emnet skal kunne registreres som avlagt i vårsemesteret, og før 1. januar for å kunne registreres som avlagt i høstsemesteret.


 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dokumenterbart gyldig forfall til eksamen gir rett til utsatt eksamen etter vanlige regler.

Hvis du stryker, kan du få anledning til å levere en revidert oppgave innen 6 uker hvis veileder og sensor mener det er faglig grunnlag for det.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

De innleverte oppgavene kan bli undersøkt ved hjelp av anti-fuskprogrammet Ephorus.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Dette emnet skifter kode til KJM3010 høsten 2014, men videreføres i samme form.  

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)