KJM3410 – Analytisk kjemi. Grunnstoffbestemmelse I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset behandler instrumentelle metoder for bestemmelse av grunnstoffer og statistikk for analytisk kjemi. Metodene er molekylabsorpsjonsspektroskopi, atomabsorpsjonsspektrometri (flamme, elektrotermisk og hydridteknikk), atomemisjonsspektrometri (flamme, induktivt koblet plasma, gnist, lysbue), massespektrometri (induktivt koplet plasma, gnist, glødeutladning) ionekromatografi, automatisert analyse (flowinjeksjon) og dekomponeringsmetoder (tørrforaskning, dekomponering i mikrobølgeovn). I statistikk behandles signifikanstester, kontrolldiagrammer og kalibrering (regresjon, korrelasjon, deteksjonsgrenser).

Hva lærer du?

Studenten skal kjenne de kjemiske og fysiske prinsippene samt anvendelsesområdene til de utvalgte analysemetodene, og skal kunne benytte de statistiske metodene til vurdering av analyseresultater. Studenten skal tilegne seg praktiske laboratorieferdigheter innen prøvebehandling og kvantitativ bestemmelse av grunnstoffer med de metodene som inngår i laboratoriekurset.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

KJM2400 – Analytisk kjemi I eller tilsvarende emne.

Anbefalte forkunnskaper

KJM1100 – Generell kjemi (videreført), KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført), KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført) og KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk, eller tilsvarende emner.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJM4410 – Analytisk kjemi. Grunnstoffbestemmelse I (nedlagt)

Undervisning

Emnet omfatter 20 timer forelesninger, 6 timer øvelser og et obligatorisk laboratoriekurs bestående av 4 øvelser (60 timer lab-undervisning). Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første laboratorieøvelse. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Eksamen

Skriftlig (4 timer) eller muntlig eksamen. Statistikkbok tas med av studenten. Bokstavkarakter (A-F).

Informasjon om utsatt eksamen / ny eksamen.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på eksamenssidene.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen fristen for å søke om undervisningsopptak i januar.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fire semestre utover det semesteret labkurset ble godkjent. Det gis normalt ikke dispensasjon fra denne regelen. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I såfall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Eventuelle teoretiske obligatoriske oppgaver er kun gyldig det semesteret de ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet undervises for siste gang våren 2011 og erstattes av KJM3400 fra og med høsten 2011.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)