Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

KJM 5911 er beregnet for studenter som skal arbeide med radioaktivitet eller radiokjemiske metoder i sin forskning. Emnet gir grunnleggende opplæring i praktisk arbeid med radioaktivitet på laboratoriet. Sikre og forskriftsmessige arbeidsrutiner ved arbeid med åpne radioaktive kilder blir øvet inn samtidig som studenten lærer sentrale nukleære analyse- og separasjonsmetoder. Emnet er lagt opp til å tas sammen med KJM5901 – Radiokjemiske metoder. KJM5901 og KJM5911 er obligatoriske for å ta en mastergrad i kjernekjemi. Emnet egner seg også for studenter i andre fagområder som skal utføre radiokjemisk arbeid.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Ha omfattende praktisk erfaring fra laboratoriearbeid med radioaktive stoffer.
  • Kunne benytte de vanlige deteksjonsteknikkene til å måle og analysere (kvalitativt og kvantitativt) strålingen fra alfa, beta og gamma kilder.
  • Ha praktisk erfaring med nøytronaktiveringsanalyse og isotopfortynningsanalyse.
  • Forstå hvordan tracere (sporstoff) benyttes til å undersøke reaksjonsmekanismer.
  • Kunne benytte vanlige radiokjemiske separasjonsmetoder, samt lage en radionuklidegenerator.
  • Kjenne til hvordan radioaktivitet lages, både ved hjelp av partikkelstråler (fra syklotron) og ved hjelp av nøytronaktivering.
  • Ha praktisk erfaring fra arbeid med sterke strålekilder (arbeid i B-type laboratorium).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes at studenten følger HMS-kurset Brukerkurs i strålevern for arbeid med åpne radioaktive kilder. Dette kurset tilbys som en del av KJM-MENA4010 – Eksperimentelle metoder (nedlagt)-modulen i strålevern, som er obligatorisk for masterstudenter i kjernekjemi.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet tar utgangspunkt i at studenten har generell kunnskap om radioaktivitet og radioaktiv stråling tilsvarende det som læres i KJM3900 – Radioaktivitet. KJM5911 – Laboratorieøvelser i radiokjemi (nedlagt) undervises parallelt med KJM5901 – Radiokjemiske metoder (nedlagt). Studentene forventes å lære seg pensum i KJM5901 – Radiokjemiske metoder (nedlagt) under semesteret gang, da dette danner det teoretiske grunnlaget for laboratorieøvelsene.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 56 timer laboratoriearbeid fordelt på 8 øvelser. Laboratorieøvelsene må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til laboratorieøvelsene. Du mister plassen på kurset dersom gyldig forfall til første laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før laboratoriedagen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Det skal føres nøyaktig laboratoriejournal under emnet. Laboratorierapport for hver øvelse er obligatorisk og skal godkjennes av veileder. Journal og rapporter skal skrives på norsk eller engelsk (svensk eller dansk etter avtale). Godkjent laboratoriejournal og rapporter gir bestått emne. Det er ingen avsluttende eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Studenter som skal følge emnet må oppfylle kravene i Strålevernsloven og Arbeidsmiljøloven til personell som arbeider med ioniserende stråling. Kvinner som er gravide må kontakte strålevernskoordinator (eller emneansvarlig) for ekstra tiltak for å begrense stråling til fosteret.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Det vil likevel være mulig å gjennomføre obligatoriske aktiviteter og eksamen for studenter som ønsker det.

Emnet er avlyst høsten 2016

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)