MENA1000 – Materialer, energi og nanoteknologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

MENA1000 er et introduksjonsemne i materialvitenskap og en obligatorisk del av bachelorprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi. Emnet gir nødvendig bakgrunn i fysikk og kjemi og har stor vekt på materialer for miljøvennlig energiteknologi og på nanoteknologi. MENA1000 kan være et nyttig og interessant valgfritt emne i andre studieprogrammer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Grunnleggende kunnskaper i fysikk: bevegelse, krefter, energi, gravitasjon, elektrisitet, magnetisme, elektromagnetisk stråling. Grunnleggende kunnskaper i kjemi: grunnstoffene, periodesystemet, bindinger, noe uorganisk og organisk stoffkjemi, termodynamikk og kjemiske likevekter.
 • Innledende oversikt over viktige materialklasser, deres sammensetning, bindinger, struktur, defekter og bruksområder: konstruksjonsmaterialer og mekaniske egenskaper, funksjonelle materialer og fysikalske egenskaper (bl.a. optiske, elektriske, magnetiske og katalytiske).
 • Kunnskap om fossile og fornybare energikilder, om konvertering, lagring og transport av energi, og om teknologi for å redusere forurensning og utslipp av klimagasser.
 • Kunnskap om hva nanoteknologi er og eksempler på prinsipper, verktøy, nanomaterialer, og anvendelser, inklusiv en kort innføring i helse, miljø og sikkerhet (HMS) og etiske, juridiske og samfunnsmessige aspekter (ELSA) rundt nanoteknologi.
 • Innledende praktiske ferdigheter i utførelse og rapportering av fysiske eksperimenter og kjemisk laboratoriearbeid inklusiv syntese av et avansert materiale (høytemperatur superleder).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Se hva som gjelder for obligatoriske forkunnskaper.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må tas før første obligatorisk laboratorieundervisning i MENA1000:

 

For studenter som tar MENA1000 høsten 2015 eller senere gjelder at MENA1000 ikke kan inngå i grad før følgene emner er bestått:

 

For studenter som tok MENA1000 mellom høsten 2012 og våren 2015 gjelder at MENA1000 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

 

Se eventuelt egen [nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner] (url: http://www.mn.uio.no/studier/emner/hms-emner.html).

Anbefalte forkunnskaper

Tretimerskurset i kjemi, Kjemi 1, og fysikk, Fysikk 1, fra videregående skole, studieretning for allmenne fag. Ett eller begge av femtimerskursene i kjemi og fysikk er en fordel.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 40 timer forelesninger, 30 timer kollokvieundervisning og et obligatorisk laboratoriekurs på 20 timer (4 øvelser). Det er ikke kollokvieundervisning i ukene det er laboratoriekurs. Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning, første gruppetime og laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/gruppetime/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen/gruppen/laboratoriedagen starter.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i MENA1000:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått emnene når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i MENA1000.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Skriftlig midttermineksamen (1 time) som teller 10 % og skriftlig avsluttende eksamen (4 timer) som teller 90 % av totalkarakteren. Ved dokumentert gyldig fravær ved midttermineksamen vil avsluttende eksamen telle 100 %. Laboratoriekurset må være godkjent for at en student skal kunne gå opp til avsluttende eksamen

Hjelpemidler

Kalkulator som må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen emneopptaket.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fire semestre utover det semesteret labkurset ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I såfall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Eventuelle teoretiske obligatoriske oppgaver er kun gyldig det semesteret de ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Undervises siste gang høsten 2016.

Eksamen

Hver høst

Eksamen tilbys i to år etter at undervisning er nedlagt. Kun avsluttende eksamen arrangeres og teller 100%.

Undervisningsspråk

Norsk