MAT4215 – Algebraisk geometri II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Algebraisk geometri er et klassisk fagfelt som i sin moderne form beskrives av algebraiske skjema og knippeteori. Emnet gir en innføring i teorien for knipper og skjema, og hvordan geometrien til disse kan studeres ved hjelp av kommutativ algebra og knippekohomologi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du definisjoner og grunnleggende egenskaper til affine og projektive skjema;
  • kan du bruke homomorfier mellom ringer til å definere morfier mellom affine skjema;
  • kjenner du konstruksjonen av fiberproduktet av skjemaer;
  • kjenner du de grunnleggende egenskapene til koherente knipper og kan utføre beregninger med dem;
  • kan du bruke Cech-kohomologi til å beregne knippekohomologi;
  • kjenner du sammenhengen mellom divisorer, linjebunter og rasjonale avbildninger.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

MAT4200 – Kommutativ algebra og MAT4210 – Algebraisk geometri I.

Overlappende emner

Undervisning

6 timer forelesning/regneøvelse hver uke i annen halvdel av semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Muntlig eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. feb. 2020 18:20:12

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk