Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Algebraisk geometri er et klassisk fagfelt som i sin moderne form beskrives av algebraiske skjema og knippeteori. Emnet gir en innføring i teorien for knipper og skjema, og hvordan geometrien til disse kan studeres ved hjelp av kommutativ algebra og knippekohomologi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du definisjoner og grunnleggende egenskaper til affine og projektive skjema;
  • kan du bruke homomorfier mellom ringer til å definere morfier mellom affine skjema;
  • kjenner du konstruksjonen av fiberproduktet av skjemaer;
  • kjenner du de grunnleggende egenskapene til koherente knipper og kan utføre beregninger med dem;
  • kan du bruke Cech-kohomologi til å beregne knippekohomologi;
  • kjenner du sammenhengen mellom divisorer, linjebunter og rasjonale avbildninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

MAT4200 – Kommutativ algebra og MAT4210 – Algebraisk geometri I.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MAT9215 – Algebraic Geometry II

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

6 timer forelesning/regneøvelse hver uke i annen halvdel av semesteret.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Muntlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.