MAT4380 – Ikke-lineære partielle differensiallikninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet med dette kurset er å tilby en introduksjon til moderne metoder for å studere ikke-lineære partielle differensiallikninger. Kursinnholdet, som kan variere over tid, er bygget rundt følgende emner: Variasjonsregning, ikke-variasjonelle teknikker, svak konvergens teknikker, Hamilton-Jacobi(-Bellman)-likninger og teorien om viskositetsløsninger, systemer av konserveringslover og teorien om sjokkbølger, og (inkompressibel/kompressibel) Navier-Stokes-likningene.

Hva lærer du?

Forståelse av noen moderne metoder for å studere ikkelineære partielle differensiallikninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende forståelse av Sobolevromteori og lineære partielle differensiallikninger, for eksempel fra MAT-INF4300 – Partielle differensialligninger og Sobolev rom I (videreført).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MAT9380 – Nonlinear Partial Differential Equations

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Muntlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2020

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen

Vår 2020

Samme semester som undervisning. 

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.