MAT4380 – Ikke-lineære partielle differensiallikninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet med dette emnet er å tilby en introduksjon til moderne metoder for å studere ikke-lineære partielle differensiallikninger. Emneinnholdet, som kan variere over tid, er bygget rundt følgende emner: Variasjonsregning, ikke-variasjonelle teknikker, svak konvergens teknikker, Hamilton-Jacobi(-Bellman)-likninger og teorien om viskositetsløsninger, systemer av konserveringslover og teorien om sjokkbølger, og (inkompressibel/kompressibel) Navier-Stokes-likningene.

Hva lærer du?

Forståelse av noen moderne metoder for å studere ikkelineære partielle differensiallikninger.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Grunnleggende forståelse av Sobolevromteori og lineære partielle differensiallikninger, for eksempel fra MAT4305 – Partielle differensialligninger og Sobolev-rom I.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Muntlig eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. feb. 2020 21:20:09

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Vårsemesteret 2020: Emnet vil kun tilbys som selvstudiumsemne for masterstudenter ved Matematisk institutt.

Undervisningsspråk
Engelsk