Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i algebraisk topologi, med hovedvekt på fundamentalgruppen og de singulære homologigruppene til topologiske rom.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kan du arbeide med cellekomplekser og grunnleggende begreper i homotopiteori
  • kjenner du konstruksjonen av fundamentalgruppen til et topologisk rom, kan bruke van Kampen's teorem til beregne denne for cellekomplekser, og kjenner sammenhengen mellom overdekningsrom og fundamentalgruppen
  • kan du definere de singulære homologigruppene, og kan bevise deres sentrale egenskaper, som homotopi-invarians, eksakthet og eksisjon
  • behersker du grunnleggende homologisk algebra knyttet til kjedekomplekser og deres homologi, og kan bruke simplisiell og cellulær homologi til å gjøre effektive beregninger av homologigrupper
  • forstår du nok kategoriteori til å kunne gi en aksiomatisk karakterisering av singulær homologi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Error: java.lang.NullPointerException/Error: java.lang.NullPointerException. Det kan også være en fordel å ha tatt Error: java.lang.NullPointerException.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot include:ref: null

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Muntlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.