Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Statistisk analyse innebærer å først sette opp en modell for data gitt visse ukjente parametre. Bayesiansk analyse går videre ved å gi disse parametrene prior-fordelinger og deretter utlede og bruke relevante aspekter ved den resulterende posterior-fordelingen. Ikke-parametrisk Bayesiansk analyse er den utvidede grenen av slik modellering og analyse der parameteren til modellen er av veldig høy eller uendelig dimensjon, som når man modellerer en ukjent tetthet, regresjon eller link-funksjon. Dette krever mer komplekse matematiske og beregningsmessige metoder enn for det klassiske tilfellet der parameteren er av lav dimensjon. Det er koblinger til og implikasjoner for maskinlæring.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du ha lært noen av de mer fremtredende ikke-parametriske prior-konstruksjonene og påfølgende posterior-beregninger:

  • Dirichlet-prosessen;
  • Beta-prosessen;
  • Gaussiske prosesser;
  • større hierarkiske modeller;
  • anvendelser med reelle data. 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot STK9190 – Bayesian nonparametrics

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret

Eksamen

Avhengig av antall studenter kan eksamen være på en av de følgende fire formene:

1. Bare skriftlig eksamen

2. Bare muntlig eksamen

3. Prosjektoppgave etterfulgt av skriftlig eksamen. Prosjektoppgaven må avlegges det samme semesteret som avsluttende skriftlig eksamen skal avlegges. Prosjektoppgaven og avsluttende eksamen vektlegges likt, og endelig karakter baseres på en helthetsvurdering (det gis ikke karakter på de individuelle eksamensdelene.)

4. Prosjektoppgave etterfulgt av muntlig høring. Prosjektoppgaven må avlegges det samme semesteret som den muntlige høringen. Prosjektoppgaven og muntlig høring vektlegges likt. Etter den muntlige høringen blir det gitt en karakter på prosjektoppgaven og en samlet karakter for prosjektoppgave og muntlig høring. 

Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2019

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen

Høst 2019

Samme semester som undervisning. 

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.