Dette emnet er nedlagt

STK4520 – Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En rekke praktiske eksempler ("cases") fra forsikring og finans vil bli diskutert. Det overordnete innhold er matematisk modellering som prosess, herunder det å sette opp en modell, benytte seg av erfaringsdata, benytte datamaskinen effektivt og til slutt presentere resultatene.

Hva lærer du?

Å utføre praktisk analyse av aktuariell og finansiell risiko, herunder å kunne kommunisere forutsetninger og konklusjoner på en klar og oversiktelig måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot FM-MØ390.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

1-2 obligatoriske oppgaver.

Eksamen er en hjemmeoppgave av et praktisk problem i risikoanalyse, innlevering av en rapport og en muntlig diskusjon av rapporten.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2018

Vår 2016

Vår 2014

Vår 2012

Høst 2010

Høst 2008

Annenhver vår fra og med våren 2012.

Eksamen

Vår 2018

Vår 2016

Vår 2014

Vår 2012

Høst 2010

Høst 2008

Annenhver vår fra og med våren 2012.

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.