Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi studentene en innføring i grunnleggende begreper innen optimering og kontroll av dynamiske systemer, med vekt på matematiske teknikker som dynamisk programmering og variasjonsregning. Teori for høyere ordens differensial- og differenselikninger blir gjennomgått. Kontrollteori dukker opp i alt fra optimering av porteføljer i finans til av styring av roboter, og er grunnlaget for mye moderne teknologi.

Hva lærer du?

Studentene skal gis ferdigheter til å løse kontrollproblemer med bruk av sentrale matematiske teknikker som variasjonsregning og dynamisk programmering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, MAT1120 – Lineær algebra og MAT1700 – Introduksjon til mikro- og makroøkonomi (nedlagt).

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot MAT 206.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

Undervisingen gis som forelesninger og gruppeøvelser.

Eksamen

En obligatorisk oppgave må bestås innen gitte frister for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Endelig karakter baseres på avsluttende skriftlig eksamen.


Regelverk for obligatoriske oppgaver ved Matematisk institutt

Hjelpemidler

  • Tillatte hjelpemidler til avsluttende eksamen: Godkjent
    formelsamling.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. Samtidig blir det også arrangert utsatt eksamen for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister.

For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider .

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2009

Dette emnet er nedlagt og delvis erstattet av MAT2440 – Differensiallikninger og optimal kontrollteori (videreført).

Eksamen

Vår 2009

Undervisningsspråk

Norsk