Dette emnet er erstattet av MAT3440 – Dynamiske systemer.

MAT2440 – Differensiallikninger og optimal kontrollteori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Matematiske modeller basert på ordinære differensiallikninger, skalare likninger, systemer av lineære ordinære differensiallikninger, stabilitet av dynamiske systemer, numeriske metoder. Innføring i grunnleggende begreper innen optimering og kontroll av dynamiske systemer, med vekt på matematiske teknikker som dynamisk programmering og variasjonsregning.

Hva lærer du?

Grunnleggende ferdighet i behandling av ordinære differensiallikninger, både analytisk og numerisk, og forståelse av hvordan slike likninger benyttes i modellering. Studenten skal lære å løse systemer av lineære ordinære differensiallikninger og beskrive og bestemme stabilitetsegenskapene til dynamiske systemer basert på ordinære differensiallikninger. Studentene skal gis ferdigheter til å løse kontrollproblemer med bruk av sentrale matematiske teknikker som variasjonsregning og dynamisk programmering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

MAT1100 – Kalkulus, MAT-INF1100 – Modellering og beregninger, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra og MAT1120 – Lineær algebra.

Overlappende emner

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave. Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

MAT2440 ble undervist siste gang våren 2017 og videreføres som MAT3440 - Dynamiske systemer

Eksamen

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet undervises på engelsk. Dersom ingen studenter har ønsket emnet på engelsk innen første forelesning, kan emnets undervisning gis på norsk.