Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Likevektslærens grunnlag. Spenninger, tøyninger og materiallover med hovedvekt på elastiske stoffer (Hookes lov). Flyte- og bruddkriterier, spenninger og tøyninger i bjelker, torsjon, deformasjon av bjelker og rammer. Arbeid og energi, virtuelt arbeid. Statisk bestemte og ubestemte bjelker og rammer. Knekning og instabilitet.

Hva lærer du?

Emnet skal gi kunnskap om hvordan faststoff (materialer, konstruksjoner) oppfører seg når det utsettes for krefter og deformasjoner. Emnet gir studentene grunnlag for videre studier i mekanikk og i andre fag hvor kunnskaper i faststoffmekanikk er viktige (f.eks. materialvitenskap, geoteknikk, geologi).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på FYS-MEK1110 – Mekanikk, MAT1100 – Kalkulus og MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MEK1500 – Faststoffmekanikk (nedlagt)

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot ME150 og ME204.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

6 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret. Regneøvelsene er basert på stor grad av egenaktivitet fra studentene.

Eksamen

5 obligatoriske oppgaver. Skriftlig eksamen. Emnet vil fra høsten 2016 ha 2 obligatoriske oppgaver.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Rottmanns formelsamling og godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2015

Høst 2014

Høst. Når behov og ressurser tilsier det.

Eksamen

Høst 2015

Høst 2014

Når behov og ressurser tilsier det.

Undervisningsspråk

Norsk