Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvordan brukes makt av hvem for å bestemme hva som er best for andre? Hvilke ideologier bestemmer hvilken kunnskap vi stoler på og hvem vi anser som eksperter? Hvordan innvirker moderne styringsformer (som New Public Management) på kunnskapsutviklingen i helsetjenesten? Ikke minst: Hvordan må og kan de globale bærekraftsutfordringer prege beslutninger helsepersonell tar sammen med pasienter? Disse og liknende spørsmål vil bli tematisert med utgangspunkt i aktuell forskning og teori på feltet. I tillegg vil du opparbeide deg begreper og tenkemåter til å analysere din egen ekspertkunnskap kritisk.

 

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg

  • kjennskap til sentrale teorier om forholdet mellom makt og kunnskap

  • forståelse for hvordan makt og kunnskap henger sammen i helsetjenesten

  • kunnskap om hvordan forholdet mellom makt og kunnskap kan analyseres

Ferdigheter

Du vil lære å

  • analysere situasjoner og dokumenter for å identifisere kunnskapsmakt

  • legge fram og diskutere egne analyser om makt og kunnskap

  • kritisk diskutere og vurdere egen og andres ekspertmakt

Generell kompetanse

Du som tar dette emnet vil

  • kunne integrere maktperspektiver i din egen forskning

  • kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger knyttet til kunnskap og makt i helsefaglig praksis og teori

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemne

Emnet kan tilbys eksterne etter søknad.

Overlappende emner

3 studiepoeng overlapp mot MED3061 – Makt og kunnskap i helsetjenesten

Undervisning

Heldagsundervisning over en uke.

Emnet vil veksle mellom muntlige og skriftelige presentasjons- og diskusjonsformer. Det legges til rette for arbeid med sentrale tekster og caseanalyser basert på materialet du bringer med deg fra din kliniske virkelighet.

Obligatorisk arbeidskrav/innlevering:

Som forberedelse til undervisningen og til selve eksamenspresentasjonen må du levere forarbeid til emnet. Detaljer og frist for innleveringen annonseres på semestersiden eller Canvas.

Eksamen

Eksamen er en forelesning (maksimalt 15 minutter, avhengig av antall studenter på emnet) over et tema relatert til emnets innhold hvor du skal trenes i muntlig formidling av forskning.

Emnet er bestått når faglærer har godkjent forelesningen.

Som forberedelse til studentforelesningen må du levere forarbeid.

Eksamen gjennomføres uken etter undervisning.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk