PSYC2302 – Profesjonsforberedende 3

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

I dette emnet vil du få en grunnleggende innføring i teori og empiri knyttet til relasjoner på gruppenivå, samt praktisk erfaring med gruppeprosesser og gruppedynamikk, og trening i å forstå og håndtere uenighet og konflikt på konstruktive måter. Kurset vil både teoretisk og praktisk fungere profesjonsforberedende overfor et bredt spekter av roller og typer psykologisk arbeid knyttet til ulike gruppesettinger – fra små familiesettinger til større forsamlinger.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

 • Du vil få grunnleggende kunnskap om betydningen av ulike gruppeprosesser og gruppedynamikk, samt hvordan ulike kontekstuelle betingelser påvirker grupper og relasjoner på gruppenivå.
 • Du vil få kunnskap om psykologens rolle i ulike gruppesettinger vil bli vektlagt.

Ferdighetsmål

 • Du vil få erfaring med ulike gruppeprosesser, og roller i gruppe.
 • Du vil få økt evne til å forstå og håndtere gruppedynamikk, inkludert både hvordan du og andre påvirker og blir påvirket av ulike gruppeprosesser.

Generell kompetanse

 • Du vil utvikle din kunnskap om gruppeprosesser og hvordan psykologrollen kan påvirke og bli påvirket av gruppedynamikk.
 • Du vil utvikle respekt for egne og andre individers integritet, ressurser og sårbarhet i en gruppesetting.
 • Du vil utvikle trygghet i rollen som gruppemedlem og gruppeleder.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

PSYC1202 – Profesjonsforberedende 1
PSYC1302 – Profesjonsforberedende 2

Det er mulig å ta PSYC1302 – Profesjonsforberedende 2 og PSYC2302 – Profesjonsforberedende 3 i samme semester. Vi gjør oppmerksom på at eksamensresultatet vil bli sperret frem til PSYC1302 – Profesjonsforberedende 2 er bestått. 

Undervisning

Undervisning vil foregå i forelesninger og i øvingsgrupper. 

Forelesningene (3 timer x 7 ganger) vil veksle mellom forelesning, gruppearbeid og praktiske øvelser. Forelesningene vil blant annet inneholde:

 • Besøk av psykologer som jobber med eller i ulike gruppesettinger.
 • Besøk av faglærere fra andre relevante emner (familiesystem, arbeids- og organisasjonspsykologi og sosial psykologi).
 • Øvelser som eksemplifiserer gruppedynamikk og prosesser.
 • Øvelser på psykologrollen i ulike gruppesammensetninger.

Øvingsgrupper (12 timer fordelt på seks seminarganger på to timer) med ca 10 studenter, blir ledet av erfaren faglærer. Alle studentene skal ha en presentasjon. 

Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte på forelesinger (6 av 7 ganger) og refleksjonsgrupper (5 av 6 ganger). Godkjent obligatorisk oppmøte forutsetter aktiv deltakelse. Dette betyr at det ikke er mulig å være borte fra egen presentasjon. 

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Eksamen

Gruppepresentasjon og innlevering av individuelt refleksjonsnotat i Canvas. Presentasjon og notat vurderes som bestått/ikke bestått. 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk