Emner innen sosialantropologi

Viser 1–27 av 27 emner
Emne Studiepoeng
SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi (10 studiepoeng) 10
SOSANT1050 – Etnografisk metode (10 studiepoeng) 10
SOSANT1090 – Antropologiens historie (10 studiepoeng) 10
SOSANT1200 – Politisk antropologi (10 studiepoeng) 10
SOSANT1300 – Economic anthropology (10 studiepoeng) 10
SOSANT1400 – Antropologi og religion (10 studiepoeng) 10
SOSANT2000 – Central themes in contemporary anthropology (10 studiepoeng) 10
SOSANT2110 – Regional Ethnography: Middle East (10 studiepoeng) 10
SOSANT2120 – Regional ethnography: Africa (10 studiepoeng) 10
SOSANT2130 – Regional etnografi: Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
SOSANT2140 – Regional ethnography: East and Southeast Asia (10 studiepoeng) 10
SOSANT2150 – Regional etnografi: Norden (10 studiepoeng) 10
SOSANT2160 – Regional etnografi: Oceania (10 studiepoeng) 10
SOSANT2170 – Regional ethnography: Europe (10 studiepoeng) 10
SOSANT2210 – Multiculturalism and the politics of identity (10 studiepoeng) 10
SOSANT2270 – Contemporary studies in kinship and gender (10 studiepoeng) 10
SOSANT2410 – Kosmologi og rituelt liv (10 studiepoeng) 10
SOSANT2510 – Environmental Anthropology (10 studiepoeng) 10
SOSANT2525 – Overheating: The anthropology of accelerated change (10 studiepoeng) 10
SOSANT2530 – Development (10 studiepoeng) 10
SOSANT2550 – Medical anthropology (10 studiepoeng) 10
SOSANT2555 – På død og liv. Noen antropologiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
SOSANT2600 – Antropologi i praksis (10 studiepoeng) 10
SOSANT2610 – The anthropology of food (10 studiepoeng) 10
SOSANT2620 – The Anthropology of Contemporary Islam (10 studiepoeng) 10
SOSANT2630 – Digital Anthropology (10 studiepoeng) 10
SOSANT3090 – Bacheloressay (10 studiepoeng) 10