Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennom studiet av religionsfilosofiske tekster reises grunnleggende spørsmål om kristendommens sannhet, filosofisk antropologi og forståelsen av gudsbegrepet i vår tid. Studentene kan fordype seg i noen helt sentrale problemstillinger fra idehistorien, som fortolkes og drøftes ved hjelp av fenomenologi, erkjennelsesteori, metafysikk og språkfilosofi.

Hva lærer du?

  • å fortolke teologiske og filosofiske tekster på en kritisk, konstruktiv og faglig fundert måte, både muntlig og skriftlig
  • å diskutere grunnleggende religionsfilosofiske spørsmål ut fra ulike filosofiske tradisjoner og tekster
  • å få oversikt over og innsikt i sentrale metodespørsmål innenfor systematisk teologi og aktuell debatt om livsvitenskap og religion
  • å kunne tilegne seg og forholde seg kritisk til nye forskningsbidrag innenfor religionsfilosofi

Dette emnet tilbys både på bachelor- og masternivå, avhengig av hvilket studieprogram det inngår i. Det forventes til eksamen høyere grad av kunnskap og faglig refleksjon i emnet på masternivå enn på bachelornivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TEOL3106 – Religionsfilosofi

Undervisning

Undervisningen består av seminar.

Obligatorisk aktivitet:

Studentene må være tilstede på min. 80 % av undervisningen, samt delta aktivt i undervisningen.

- 1 sides refleksjonsnotat til hver samling (min. 6 til sammen)

- En muntlig presentasjon

- Presentere skisse til filosofisk oppgave

Eksamen

Emne har mappevurdering

Mappen skal inneholde:

- Refleksjonsoppgave basert på et utvalg av notatene som dekker tre temaer i faget på til sammen 1500-2000 ord

- Religionsfilosofisk oppgave på 4000-5000 ord

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter