SPED4001 – Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid, med kartleggingskompetanse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi innsikt i og forståelse for teorier knyttet til spesialpedagogisk rådgivnings-, innovasjons- og utredningsarbeid, samt kartleggingskompetanse.

Emnet skal forberede deg til å kunne gjennomføre spesialpedagogiske rådgivnings- og innovasjonsprosesser.

Store deler av emner har undervisning sammen med SPED4002 – Spesialpedagogisk rådgivning og utredningsarbeid

Hva lærer du?

Gjennom emnet skal du opparbeide:

Kunnskaper

Gjennom arbeidet med emnet skal du opparbeide kunnskaper om og innsikt i

 

 • spesialpedagogiske rådgivningsteorier med vekt på rådgivningsprosesser, – kommunikasjon/samspill og relasjoner
 • innovasjonsteori med fokus på forståelse av organisasjoner og spesialpedagogiske systemer
 • utredningsarbeid med vekt på å forstå det teoretiske og det metodologiske grunnlaget for kartlegging

   

  Ferdigheter

  Gjennom arbeidet med emnet skal du utvikle ferdigheter som styrker evnen til å kunne  

 • anvende kunnskaper om rådgivningsteorier spesialpedagogiske rådgivningsprosesser der kommunikasjon/samspill og relasjoner er vektlagt
 • anvende innovasjonsteori med analyse av motstand og barrierer i spesialpedagogiske systemer
 • anvende kartleggings- og testmetodologier  

   

  Generell kompetanse

  Gjennom kunnskaper og ferdigheter du opparbeider i arbeidet med emnet skal du utvikle en kompetanse som styrker evnen til å

 • ha forståelse for og kunne reflektere kritisk over spesialpedagogisk rådgivnings-, innovasjons- og utredningsarbeid
 •  kunne analysere samspillet mellom system- og individnivå i spesialpedagogiske utredninger, rådgivnings- og innovasjonsarbeid
 • igangsette og gjennomføre rådgivnings-, innovasjons- og utredningsarbeid
 • ta i bruk din kartleggingskompetanse

innta rollen som profesjonell spesialpedagogisk rådgiver 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Emnet inngår som en obligatorisk del av masterprogrammet i spesialpedagogikk UVM2-SPED.

Emnet kan ikke tas som enkeltstående emne uten at et fordypningsemne tas samtidig eller at et fordypningsemne er tatt på et tidligere tidspunkt.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen organiseres som fellesforelesninger, seminarer, gruppearbeid, praktiske øvelser i grupper og tre ukers ekstern praksis.

Det blir gitt veiledning på seminarer og praktiske øvelser i grupper.

Obligatoriske forhold i undervisningen

Praksisen og de praktiske øvelsene i grupper er obligatorisk. I tillegg er det tre obligatoriske innleveringer. Informasjon om disse blir lagt ut i Canvas. 

Les mer om praksis, obligatoriske komponenter og fremmøte.

Eksamen

Eksamen består av:

 • Deleksamen 1: Individuell semesteroppgave om rådgivnings- og/eller innovasjonsprosesser, leveres mot slutten av 2.semester
 • Deleksamen 2: Individuell hjemmeeksamen - utredningsarbeid

For våren 2019 bestod deleksamen 2 - utredningsarbeid av sertifsering i ASEBA (Achenbach System of empirically based Assessment)

Alle obligatoriske forhold i undervisningen må være godkjent og Arbeidskrav må være bestått før du  får gå opp til eksamen.

Arbeidskrav er gyldig i 3 år. Du trenger da å ta arbeidskravene på nytt hvis de går opp til ny eksamen innen 3 år.

Korrekt sitat- og kildebruk

Sensur av eksamen på ISP

Det benyttes en intern sensor til eksamen. Ved klage benyttes det to sensorer: en intern og en ekstern.

Den samlede karakteren gis på bakgrunn av den: Individuelle skriftlig semesteroppgaven. Emnet er ikke bestått med mindre begge deleksamenene er bestått

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

På den individuelle hjemmeeksamenen benyttes bestått/ikke bestått

Skriftlig individuell semesteroppgave anvender gradert karakterskala fra A til F, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Kontinuasjonseksamen:

.Hvis du ikke består eksamen kan du benytte deg av et nytt eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen).

Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Instituttet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer.

Har du bestått eksamen men vil forbedre karakter, må vente til neste gang ordinær eksamen avholdes.  Dette forutsetter at du har flere eksamensforsøk igjen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering SPED4001/4002 Høst 2017 - Vår 2018

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Fra høsten 2019 er emnet erstattet med emnet SPED4002 – Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid, med testsertifisering, for alle nye studenter,  se på semestersiden for denne for timeplan og pensum for høsten 2019.

Undervisningsspråk

Norsk

Norsk, svensk, dansk eller engelsk