BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Vi kan ofte forstå mer av en kompleks virkelighet ved å undersøke forenklede modeller av den. Dette emnet gir en innføring i å lage og eksperimentere med enkle modeller av biologiske systemer. Datamaskinen og programmeringsspråket Python blir brukt for å lage et virtuelt biologisk laboratorium for å finne svar på spørsmål hentet fra genetikk, evolusjon, økologi og bioinformatikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet

 • har du fortrolighet med Python-programmering og kan bruke datastrukturer, funksjoner og moduler, samt løkker og betingelsestester

 • kan du organisere biologiske data, lese og skrive slike data til/fra fil og lage grafiske framstillinger

 • kan du modellere biologiske systemer med hjelp av vektor- og matrisearitmetikk og grunnleggende sannsynlighetsregning

 • kan du dokumentere, presentere og formidle enkle modeller av biologiske systemer

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

Ukentlig undervisning består av:

 • Forelesning

 • Organisert øving i gruppe med hjelpelærer (obligatorisk)

 • Samkoding (obligatorisk)

Se forøvrig timeplan på semestersiden.

Obligatoriske oppgaver må være godkjent og obligatoriske oppmøter må være gjennomførte for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjent obligatorisk undervisning er gyldige i fem år.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen i Inspera, 3 timer, som teller 100% ved sensurering.

Obligatoriske oppgaver må være godkjent og obligatoriske oppmøter må være gjennomførte for å kunne gå opp til eksamen. 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. okt. 2020 18:13:35

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk