MAT-INF1100L – Programmering, modellering og beregninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i programmeringspråket Python og i matematiske emner som ligger godt til rette for numerisk behandling ved hjelp av programmering.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet

 • kan du formulere et problem matematisk og løse det ved hjelp av analytiske eller numeriske metoder
 • har du grunnleggende ferdigheter i Python-programmering, som bruk av løkker, tester, grafikk (plotting), funksjoner, og enkel brukerinteraksjon og filhåndtering
 • kan du lage programskisser og algoritmer ut ifra en matematisk spesifikasjon av et problem
 • kan du gjennomføre induksjonsbevis og simulere differensligninger
 • kan du approksimere funksjoner med Taylorpolynomer
 • kan du løse differensialligninger både med formel og tilnærmet ved hjelp av numeriske metoder
 • kan du bruke feilestimater til å forstå og kontrollere feilen i numeriske beregninger

Opptak og adgangsregulering

For å kunne ta dette emnet må du ha opptak til ett av følgende studieprogrammer:

Det er ikke mulig å søke om plass på undervisning og melde seg til eksamen via StudentWeb. Ta kontakt med ditt programpunkt for oppmelding. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende R2. Emnet bør tas samtidig med eller etter MAT1100 – Kalkulus.

Overlappende emner

Emnet overlapper 5 studiepoeng mot MAT100A/B/C og MA100.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

4 timer forelesning, 1 time plenumsregning og 2 timer gruppeundervisning hver uke hele semesteret. Undervisningen samkjøres med undervisningen i MAT-INF1100 – Modellering og beregninger og INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført).

Eksamen

Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Midtveiseksamen og avsluttende skriftlig eksamen. Begge eksamener er obligatoriske og må avlegges i samme semester. Midtveiseksamen teller 1/3 og avsluttende eksamen teller 2/3 ved fastsettelse av karakter. Karakteren fastsettes på bakgrunn av total score og en helhetsvurdering i etterkant av avsluttende eksamen.

Vi gjør oppmerksom på at MAT-INF1100L har avsluttende eksamen på samme dag som MAT-INF1100 og det er ikke mulig å gå opp til eksamen i begge emner i samme semester.

Det er mulig å ta INF1100 og MAT-INF1100L i samme semester, selv om disse kursene har felles midtveiseksamen på samme dag. Studenten velger da selv hvor hun/han møter, og poengsummen hennes/hans vil bli den samme i begge kurs.

 

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til midtveiseksamen: Ingen.

Tillatte hjelpemidler til avsluttende eksamen: Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet gikk for siste gang høsten 2016.