Oppbygging og gjennomføring

Heltidsstudium

Heltidsvarianten av studieprogrammet går over to år. Alle emner med unntak av HELSEF4302 – Analysekurs tas i løpet av det første året. Analyseemnet gjennomføres parallelt med arbeidet med masteroppgaven i det andre året.

Tabellen nedenfor viser et anbefalt studieløp for en heltidsstudent.

4. semester Fullføring av HELSEF4500 – Masteroppgave i helsefagvitenskap eller HELSEF4501 – Masteroppgave i interdisiplinær helseforskning eller HELSEF4502 – Masteroppgave i interdisiplinær helseforskning * HELSEF4302 – Analysekurs
3. semester Arbeid med masteroppgaven *
2. semester HELSEF4200 – Forskningsmetoder og forskningsetikk Valgfritt emne HELSEF4301 – Forskningsforberedende kurs
1. semester HELSEF4100 – Teori og teoriutvikling for helsefagene Valgfritt emne Selvstudier masteroppgave
  10 studiepoeng 10 studiepoeng

10 studiepoeng

* Hvilket masteroppgaveemne som er i din utdanningsplan avhenger av hvilket år du ble tatt opp på studieprogrammet.

Deltidsstudium

Deltidsvarianten av studieprogrammet går over tre år. Deltidsstudenter tar alle emner unntatt HELSEF4302 – Analysekurs i løpet av de fire første semestrene. Analyseemnet gjennomføres parallelt med arbeidet med masteroppgaven. 

Tabellen nedenfor viser anbefalt studieløp over tre år for en deltidsstudent.

6. semester Fullføring av HELSEF4500 – Masteroppgave i helsefagvitenskap eller HELSEF4501 – Masteroppgave i interdisiplinær helseforskning eller HELSEF4502 – Masteroppgave i interdisiplinær helseforskning *
5. semester HELSEF4302 – Analysekurs Arbeid med masteroppgaven *
4. semester Valgfritt emne Arbeid med masteroppgaven *
3. semester HELSEF4301 – Forskningsforberedende kurs Valgfritt emne Arbeid med masteroppgaven *
2. semester HELSEF4200 – Forskningsmetoder og forskningsetikk
1. semester HELSEF4100 – Teori og teoriutvikling for helsefagene
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* Hvilket masteroppgaveemne som er i din utdanningsplan avhenger av hvilket år du ble tatt opp på studieprogrammet.

Studieprogrammet er delt i fem deler

Her finner du en oversikt over øvrige emner tilgjengelige for alle masterstudenter ved Institutt for helse og samfunn.

Masteroppgaven
Masteroppgaven er et veiledet arbeid med din egen forskningsoppgave. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap har rutiner for å kvalitetssikre forskningsprosjekt som skal utføres av mastergradsstudenter og alle mastergradsprosjekter skal vurderes metodisk og formelt før de kan igangsettes. Arbeidet med oppgaven starter tidlig i studiet med HELSEF4301 – Forskningsforberedende kurs. Når emnet er bestått kan du søke om godkjenning av mastergradsprosjektet.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i interdisiplinær helseforskning (studenter på opptak fra høsten 2016) / Master i helsefagvitenskap (studenter på opptak til og med høst 2015)

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Innpassing/godkjenning av utdanning

Dersom du har emner fra andre læresteder både i og utenfor Norge, kan du søke om å få bruke de i graden din. Søknad om innpassing sendes gjennom nettskjema. Søknadsfristene er 1. september og 1. februar.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten. Les mer om studiekvalitet.

Publisert 18. jan. 2020 12:59 - Sist endret 18. jan. 2020 12:59