Privatist på jusstudiet

Fra og med høsten 2020 er det kun emnet JUS1211 du kan avlegge som privatist.

Å være privatist vil si du tar eksamener i emner i jusstudiet uten å ha studierett. 

Det er nå kun mulig å være privatist på emnet JUS1211. Privatistordningen for hele jusstudiet ble avviklet etter at ny studieordning ble lansert i 2011. 

Slik blir du privatist

Studierett til jusstudiet oppnår du kun ved å søke og få opptak gjennom Samordna opptak.

Du kan ta eksamen som privatist kun i emnet JUS1211.

For å kunne melde deg opp til eksamen som privatist må du være registrert med generell studiekomptanse ved UiO, eller du må ha fått godkjent realkomptanse. Er du ikke registrert med generell studiekompetanse, kan du få dette registrert ved å søke om å bli enkeltemnestudent i kultur-,språk- og samfunnsfag innen gjeldende frister.

For å bli registrert som privatist ved en bestemt eksamen, må du gjøre som en ordinær student:

  • melde deg til eksamen innen 1.februar / 1.september
  • semesterregistere deg innen 1.februar / 1.september
  • betale semesteravgift innen 1.februar / 1.september

Dette gjør du via UiOs nettbaserte tjeneste, Studentweb. Det vil automatisk bli registrert at du ikke har studierett til den eksamen du har meldt deg til, og et privatistgebyr blir sendt ut. Du må altså ikke søke særskilt om å være privatist.

Avgifter og gebyrer

Du må betale semesteravgift i det semesteret du skal avlegge en eksamen. I tillegg må du betale et privatistgebyr hver gang du skal avlegge en eksamen du ikke har studierett til.

Mer om privatistgebyr

Studieinformasjon

Skal du holde deg oppdatert på viktig studieinformasjon, må du lese og følge med på UiOs nettsider (selv om du følger undervisning på et annet studiested). Der finner du frister, viktige beskjeder, pensum, tid og sted for undervisning osv. Det er ditt eget ansvar å holde deg oppdatert, overholde frister og du må følge de samme regler som gjelder for studenter med studierett. Du skal bruke Studentweb når du skal gjøre nødvendige registreringer.

Undervisningstilbudet

Forelesninger ved UiO er åpne for publikum, alle har mulighet til å være tilstede. Derimot er all kurs- og seminarundervisning lukket, og forbeholdt studenter med studierett til jusstudiet. Om du er privatist kan du ikke levere fakultetsoppgaver.

Lånekassen

Du må ta kontakt med Lånekassen for alle spørsmål om studielån. Hovedregelen er at man ikke får utbetalt studielån på bakgrunn av å være oppmeldt til et emne som privatist.

IT-tjenester og tilgang til bygninger

Privatister vil få tilgang til egen studentepostadresse, men ingen andre IT-tjenester. Du vil ikke få tilgang til lesesaler eller pc-saler når du er privatist.

Regelverk

fakultetets nettsider om regelverk, finner du aktuelt regelverk både for studiet du skal gjennomføre og for studier generelt ved UiO. Regelverk om studier gjelder for deg også når du er privatist.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 9. sep. 2020 12:12