Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon er et fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng.

Bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon består av:

  • Obligatoriske kjerneemner (70 studiepoeng)
  • Fordypning (60 studiepoeng)
  • Frie emner (30 studiepoeng)
  • Ex.phil. (10 studiepoeng)
  • Ex.fac. (10 studiepoeng)

Studieløp

Dette studieløpet gjelder for studenter som begynner høst 2021 eller senere. Se egne tabeller for de ulike fordypningene ved lenkene under. Der vises studieløp for kull 2020 og tidligere.

6. semester KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon Fordypning Fordypning
5. semester Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne Utveksling / fritt emne
4. semester Fordypning Fordypning
3. semester SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant* Fordypning

Fordypning

2. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk
1. semester KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi MEVIT1700 – Digital kultur
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
*SVEXFAC03 - Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant er plassert i forskjellige semestre avhengig av fordypning. Se egne studieløpstabeller for de ulike fordypningene ved lenkene under.

De to første semestrene er felles for alle studentene på programmet. Resten av oppbygningen avhenger av hvilken fordypning du velger. Du skal velge én av fire fordypninger:

Obligatoriske kjerneemner

Frie emner og utveksling

I femte semester velger du frie emner (30 studiepoeng). Vi anbefaler at du bruker dine frie emner på utveksling. Alternativt kan du velge fritt blant alle emner ved Universitetet i Oslo. Les mer om studieopphold i utlandet.

Finn din fremtid

Gjennom bachelorgraden vil du få tilbud om et helhetlig løp for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis og tilrettelegge for gode valg senere. Finn din framtid består av seks emner, ett for hvert semester av bachelorgraden. Emnene består av en kombinasjon av e-læringsmoduler i Canvas, som du kan ta slik det passer deg, samt noen fysiske workshops hvor du får muligheten til å jobbe med de ulike temaene.

Les mer om karriereemner

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (fra studieløpstabellene) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Har du utdanning fra andre læresteder kan det være at denne kan godkjennes i studieprogrammet.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i kultur og kommunikasjon.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 20. des. 2016 14:11 - Sist endret 14. juni 2022 10:36