Studieopphold i utlandet

I dette studieprogrammet har du gode muligheter for å dra på utveksling. UiO samarbeider med universiteter over hele kloden, og studenter som har dratt ut melder om nyttige erfaringer, spennende opplevelser og gode kontakter innenfor sitt fagområde.

Når kan du dra?

Det anbefales å reise ut i siste halvdel av studiet, se oppbygging av studieretningen din for når utviklingssemesteret er lagt inn.

Hvor kan du reise?

Av universitetene UiO har avtaler med anbefales særlig følgende for matematikkstudenter som ønsker å dra på utveksling:

Lyst til å dra et annet sted? Undersøk listene over avtalene til Matematisk institutt, alle avtalene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og tilhørende institutter eller avtalene ved UiO generelt. Du har også mulighet til å gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av Universitetet i Oslos avtaler.

Studenter som har vært på utveksling

Ønsker du kontakt med matematikkstudenter som har vært på utveksling tidligere?

Valg av emner på utveksling 

På utveksling kan du ta frie emner eller emner som erstatter obligatoriske emner i studieplanen din. De frie emnene kan være innenfor et helt nytt fagområde, eller tilsvarende det du studerer fra før. Hvis du ønsker å ta emner som skal erstatte obligatoriske emner, må emnet du tar på utveksling overlappe faglig med emnet i studieplanen din. Du må søke om forhåndsgodkjenning av emnene før du drar. 

Studieopphold på Svalbard

Utveksling til Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) er et spennende alternativ for studenter på studieretning Mekanikk og teknologi. Du møter et internasjonalt studiemiljø og samarbeider med forskere som er eksperter på Arktis.

Kontakt

Har du spørsmål om utenlandsopphold som en del av bachelorprogrammet Matematikk med informatikk?


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

#Matematikkstudenter #PåTur

Matematisk institutts egen reiseblogg!

Utveksling ved MN-fakultetet

MN-fakultetets informasjonsside om utveksling.

Ut i verden

MN-fakultetets reiseblogg.