Oppbygging og gjennomføring

Studieprogrammet Matematikk og økonomi er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

Studieløp

For deg som startet på studiet 2007-2016

Studieløp for deg som startet på studiet 2007-2016

For deg som starter 2017

6. semester Utviklingssemester
5. semester Obligatoriske fordypningsemner  STK1110 - Statistiske metoder og dataanalyse 1/ECON3610 - Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Obligatoriske fordypningsemner
4. semester MAT2400 - Reell analyse EXPHIL03 - Examen philosophicum Obligatoriske fordypningsemner
3. semester MAT1120 - Lineær algebra   STK1110 - Statistiske metoder og dataanalyse 1/ECON3610 - Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk ECON2310 - Makroøkonomisk analyse
2. semester MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra   STK1100 - Sannsynlighetsregning og statistisk modellering ECON1310 - Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk
1. semester MAT1100 - Kalkulus og HMS-emner MAT-IN1105 - Programmering, modellering og beregninger ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Rekkefølgen på ECON3610 - Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk og STK1110 - Statistiske metoder og dataanalyse 1 avhenger av studieretning.

Obligatoriske fellesemner

Obligatoriske fordypningsemner

Alle studenter på Matematikk og økonomi følger de samme emnene de to første semestrene. Mot slutten av 2. semester velger du studieretninger ut fra dine faglige interesser:

Studieretningen du velger avgjør hvilke obligatoriske fordypningsemner du skal ta. I noen av studieretningene vil du også kunne velge ulike fordypningsemner.

Utviklingssemester

Utviklingssemester er et semester du kan bygge opp selv. 6. semester er spesielt tilrettelagt som utviklingssemester for alle studieretningene, men det er mulig å bruke 4. semester i stedet ved å skyve alle 4. semesteremnene opp til 6. semester. Du kan velge å ta frie emner i andre fagområder, reise på utveksling til utlandet, eller velge emner som kan komplementere studieløpet som er fastsatt av obligatoriske emner i programmet.

Frie emner ved Universitetet i Oslo kan velges fritt blant alle bacheloremnene som tilbys.

Den naturlige fortsettelsen etter en fullført bachelorgrad i Matematikk og økonomi, er å fortsette videre mot en mastergrad. For å kunne kvalifisere for opptak til et masterprogram er det fastsatt krav til faglig fordypning. Hvilke emner du velger som frie emner kan påvirke hvilke masterprogrammer du kvalifiserer for opptak til.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Matematikk og økonomi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 9. nov. 2016 10:14 - Sist endret 4. okt. 2017 18:53