Pbl (problembasert læring)

Pbl er en spesiell form for læring i smågrupper og handler mer om forståelse og forklaring enn problemløsning.

I hovedtrekk går metoden ut på at en gruppe på 5-10 studenter arbeider med en oppgave i regelmessige møter (to per uke/oppgave).

I første møte presenteres gruppen for et skriftlig "problem" - oftest en pasienthistorie, og formulerer læringsbehovet. Deretter jobber de på egen hånd, hvoretter de på neste møte drøfter problemet på nytt i lys av det de har lært siden sist.

Fokus skal være på utveksling av kunnskap og om problemet er forstått. Lærerens rolle er å være veileder, blant annet til styring mot adekvate læringsmål og til realisme i læringsbehovene.

Oppgaver/ansvar i pbl-gruppearbeidet

 

Publisert 26. mars 2013 09:52 - Sist endret 19. sep. 2017 12:18