Ofte stilte spørsmål ved studiestart på Bachelorprogrammet i pedagogikk

Som ny student har du sikkert mange spørsmål. Kanskje du finner svar på noen av dem her. Høsten 2021 kan fortsatt være preget av faren for korona-smitte. Mye av undervisning i første semester vil gjennomføres digitalt, men du vil få mulighet til å møte dine medstudenter i mindre basisgrupper og i andre faglige aktiviteter på Campus. 

 • Hva vil det si at undervisningen skal være digital? I løpet av de første ukene på studiet, vil du få mer informasjon om digital undervisning. Gjennom læringsplattformen Canvas får du tilgang til faglige presentasjoner og digitale undervisningsbolker etter at du har registrert deg. Vi anbefaler at du følger av rådene om å studere digitalt!
 • Hvor skal jeg møte opp? Studiet har mesteparten av aktivitetene sine i Helga Engs hus Det er her du møter opp den første dagen. Ellers finner du rom for undervisningen i timeplanene. 
 • Når skal jeg møte opp? Studiestart er mandag i uke 33 .
 • Hva skjer i studiestarten? Det er mange ulike aktiviteter, både praktisk og faglig informasjon, samt ulike sosiale arrangement. Benytt anledningen til å bli kjent med medstudenter, bygninger og fagpersoner.  Programmet for studiestart.
 • Må jeg møte opp første dag? Du bør møte opp til møter og aktiviteter i uke 33 slik at du får viktig informasjon og en god start på studiene, Det er ikke obligatorisk å møte. Du er selv ansvarlig for å skaffe deg nødvendig informasjon om studiet ved å sette deg inn i nettsidene for bachelorprogrammet i pedagogikk.
 • Hvordan registrerer jeg meg som student? Du må registrere deg som student i Studentweb. Første frist er torsdag i uke 33. All registrering og betaling av semesteravgift må være gjort innen 1.september. På informasjonsmøte i uke 33 får du veiledning og hjelp til registrering.
 • Hvordan får jeg brukernavn og passord? Du får brukernavn på SMS i månedsskiftet juli/ august. Passord må du lage selv. Du kan også logge inn på studentweb med MinID/BankID.
 • Hvordan betaler jeg semesteravgiften? I Studentweb finner du informasjon om hvordan du betaler semesteravgiften. Frist for betaling er 1.september.
 • Hvordan får jeg studentkort? Når du har registrert deg kan du få studentbevis.
 • Hvor finner jeg timeplanen? Hvert fag har en nettside (emneside). Hvert semester har en nettside (semestersiden) som du finner fra emnesiden. Timeplanene ligger på semestersiden for hvert emne. Når du har registrert deg vil du få en elektronisk timeplan  på nettsiden «mine studier».
 • Hvor finner jeg nettsidene for fagene jeg skal ta? Du kan klikke deg inn på nettsidene for alle emnene programmet fra tabellen i programplanen.
 • Når begynner undervisningen? Undervisningen på emnene (de fagene du skal følge) begynner i uke 34.I første semester skal du ta disse emnene: PED1001 og UVEXFAC10
 • Hvordan kan jeg låne bøker på biblioteket? Når du har fått studentkort kan du bruke det som lånekort. En del pensum kan lånes som elektroniske bøker eller artikler.
 • Hvor kan jeg kjøpe pensum? Du kan kjøpe pensum i bokhandelen Akademika eller brukt fra andre studenter (for eksempel https://ibok.no/). Mange bøker kan kjøpes i nettbokhandler.
 • Hvor kan jeg få veiledning og hjelp til å forstå faget?: Vi har et eget drop-in veiledningstilbud i første og ander semester . Se info på semestersiden.
 • Hvor kan jeg få veiledning om studiene og praktiske forhold? UV-studieinfo- generell veiledning for studenter. Veiledning om gjennomføring av programmet
 • Hva er fadderuka- hvorfor være med i en faddergrupe? Første dag på Blindern får du tilbud om å bli med i faddergruppe. I gruppa får du flere faddere som er erfarne studenter som hjelper deg til å finne fram på universitetet, hjelper deg til å bli kjent med andre studenter og kan gi deg råd og tips i oppstarten av studiet. Du velger selv hvor mye av fadderaktivitene som du vil være med på. En faddergruppe gir det et godt utgangspunkt for å samarbeide med andre studenter i studiet, for eksempel i kollokviegrupper. Mange sier at det er venner fra faddergruppa som forblir deres venner gjennom hele studietiden
 • Hvordan kan jeg finne  informasjon om studiene på nett? Det er mange nettsider. Begynn på programsiden og gå derfra til emnesider og semestersider.Se også informasjon om IT på UiO. Vær oppmerksom på at du får ditt UIO-brukernavn tilsendt på SMS.
 • Når er eksamen? Du finner dato for eksamen på semestersiden for emnene. Der finner du også informasjon om frister for obligatoriske innleveringer. Disse fristene finner du igjen i StudentWeb og mine studier.
 • Jeg har studert før og ønsker godkjenning av emner: Sett deg inn i oppbyggingen av programmet slik at du vet hvilke emner du ønsker fritak for. Søk så fort som mulig om godkjenning. Bestill veiledningstime, helst før studiestart.
 • Når får jeg utbetalt studielånet mitt? Alle spørsmål om studielån må du ta opp med Lånekassen

 

Hva må jeg ikke glemme? Gå gjennom sjekklista  + ha det gøy!

 

Publisert 30. juli 2018 12:44 - Sist endret 31. mars 2021 08:57